Trots löften om att det inte skulle bli några bonusar för fjolåret fick Volos chefer ändå dela på 118 miljoner extra kronor. Samtidigt fick företaget finansiellt stöd i miljardklassen från staten på grund av pandemin. Miljonregnet väcker kritik.

Det var Volvos ordförande Carl-Henric Svanberg som för ett knappt år sen påstod att det inte blir några bonusar för 2020, rapporterar Dagens Industri. Men efter sänkta bonuskrav delades ändå 118 bonusmiljoner ut.

Bland de pengar staten betalat ut i pandemistöd är AB Volvo en av de största enskilda mottagarna. Fram till augusti i fjol hade man fått 2,7 miljarder kronor från skattebetalarna i permitteringsstöd varav 1,7 miljarder i Sverige. Volvo permitterade 20 000 medarbetare.

I samband med debatten kring aktieutdelningar som planerades av företag som fått permitteringsstöd sade fordonskoncernen på Volvo att ledningen skulle sänka sina löner med 20 procent.

AB Volvos vd Martin Lundstedts lön för 2020 blev dock 14,5 miljoner kronor – endast 0,4 miljoner lägre än 2019. Och av årsredovisningen framgår att Lundstedt fått 21,4 miljoner i bonus för fjolåret.

Att bonusarna ändå delades ska ha med förändrade kriterier att göra. Då pandemin gjort de gamla kriterierna ”irrelevanta” infördes nya i maj.

Glädjande med rörlig lön

”Styrelsen ville ge vd och ledning tydlighet kring målen och skapa incitament för en snabb vändning under rådande svåra omständigheter”, uppger Carl-Henric Svanberg i ett skriftligt uttalande till Di.

I dag anser Svanberg att det ”är glädjande att kortsiktig rörlig lön kunde betalas ut till ledningen för 2020” eftersom ”det är ett bevis på Volvos imponerande förmåga till omställning under svåra omständigheter”.

Bonusarna i kombination med den föreslagna aktieutdelningen på drygt 30 miljarder kronor får kritik. Axel Josefson (M), kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, säger sig förstå att bonusarna väcker reaktioner. Samtidigt betonar han att det är åtgärder som den socialdemokratiska regeringen tagit fram.