120 aktivister ska engageras i projektet. Pengarna kommer från Allmänna arvsfonden.

”Mitt liv, min rättighet” heter ett nytt projekt i Skåne som går ut på att nyanlända barn och unga i regionen ska stärka sin självkänsla och bli medvetna om sina rättigheter enligt FN:s barnrättskonvention, rapporterar Helsingborgs dagblad.

– Många unga som lever under hedersrelaterat förtryck är under stor stress och andas ytligt. Bara att hjälpa dem att andas blir ett stärkande verktyg, säger Viktoria Nordén på Freezone.

De 4,5 miljonerna kommer från Allmänna arvsfonden och ska bland annat användas till ”kreativa verkstäder där unga nyanlända är tänkta att skapa något kring rättigheterna i barnkonventionen”.

Ambitionen är sedan att arbetet ska resultera i en utställning riktad till makthavare och längre fram utvidga projektet nationellt.

Utöver de kreativa verkstäderna kommer deltagarna även att få göra andningsövningar och avslappning.

Pengarna bedöms räcka till att engagera omkring 120 aktivister som i sin tur involverar omkring 3 000 personer.

Projektet ska pågå under tre år.

– Som underlag till projektet ligger en behovsstudie kring målgruppen som FreeZone gjorde 2017, säger Nordén.

Vidare säger hon att FreeZone, trots utbudet av existerande metoder och aktiviteter för målgruppen, upplevt att det finns ett glapp när det gäller kunskap, kompetens, metoder och stöd.