➤ Stockholms stad har under en längre tid varit ett starkt fäste för Miljöpartiet. Det stödet håller nu på att raderas ut. Två av tre MP-väljare i Stockholm har de senaste åren flytt partiet.

I november 2014 hade Miljöpartiet ett stöd på drygt 12 procent bland stockholmarna. Tre år senare har stödet sjunkit till drygt 3,5 procent. Partiets stöd i huvudstaden är nu till och med lägre än det är i riket som helhet.

I båda fallen handlar det om en opinionsmässig kris eftersom siffrorna ligger under riksdagsspärren. Enligt den stora SCB-undersökning som Samhällsnytt tidigare på tisdagen rapporterade om, är dock felmarginalen för opinionssiffran i Stockholm högre än den för riket som helhet – för Stockholm Stad är den 1,1 procentenheter medan den för hela riket är 0,4 procentenheter.

På riksnivå har de flesta som lämnat Miljöpartiet gått till Socialdemokraterna. Så förefaller det vara även i Stockholm där Socialdemokraterna ökar samtidigt som Miljöpartiet minskar.