Enligt kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) och tre kollegor känner sig unga inte inkluderade i samhället och därför bör rösträttsgränsen sänkas till 16.

Tillsammans med Alice Bah Kuhnke, ledamot i ­partistyrelsen och Europaparlamentariker, Camilla Hansén, demokratipolitisk talesperson och ledamot i grundlagskommittén samt Anna Sibinska, riksdagsledamot och ledamot i konstitutionsutskottet, vill man bland annat tillsätta tillsätta en ny maktutredning då man påstår att en av demokratins största utmaningar är att alla inte känner sig delaktiga i den.

”Demokratin påverkas redan av ökade klyftor och polarisering, och klimatkrisen kommer bli en allt större utmaning”, hävdar miljöpartisterna.

LÄS ÄVEN: Miljöpartiet vill låna 1 000 miljarder för klimatet och höja skatterna

En annan punkt handlar om att skydda public service påstådda oberoende i grundlagarna för att säkerställa att medborgarna får ta del av ”korrekt information”. Man varnar för att public service kan bli ”regeringsstyrda propagandakanaler”.

En mångfald av starka och oberoende medier i hela landet är en förutsättning för en stark demokrati. Alla människor, oavsett var man bor, ska ha tillgång till ett allsidigt nyhets- och medieutbud av hög kvalitet. Det blir extra tydligt när samhället befinner sig i kris. När exempelvis skogsbränder eller en pandemi slår till är det avgörande att alla medborgare nås av korrekt information.

I vår omvärld har vi sett hur auktoritära regeringar har kunnat ta kontroll över landets tidigare public service och omvandla dessa till regeringsstyrda propagandakanaler. Vi är inte immuna mot att en sådan utveckling sker också i Sverige. En rapport från organisationen Reportrar utan gränser förra året visar att det finns ett tydligt hot mot public service-medier även i Sverige.

Ytterligare en punk handlar om att sänka rösträttsåldern till 16 år. Detta motiverar man med att det snart gått ett halvt sekel sedan rösträttsåldern 1975 sänktes från 19 år till 18 år och att det nu ”är hög tid för en ny sänkning till 16 år”.

Dagens unga är en av de mest politiskt aktiva generationerna någonsin som vill och kan ta ansvar. Samtidigt känner sig varannan ung person inte inkluderad i samhället. Miljöpartiet vill därför sänka rösträttsåldern till 16 år i val till kommun, region, riksdag och EU.

Vill ha kvar straffrabatt

När frågan om straffrabatter för unga togs upp 2019 sa Miljöpartiet nej till att slopa dessa.

– Riskerna med det här förslaget är att fler unga kommer att dömas till fängelsestraff allt längre. Det ökar risken för att man får en kriminell identitet, att man får ett utvidgat kriminellt kontaktnät, och risken för radikalisering är också något som remissinstanserna har pekat på, sa Rasmus Ling, Miljöpartiets rättspolitiske talesperson, då.