➤ I Demoskops decembermätning fick MP 3,9 procent. I Inizios decembermätning blir det än värre – 3,1 procent, en tillbakagång på nästan en hel procentenhet.

V 6,8 (±0,0)
S 27,5 (-1,1)
MP 3,1 (-0,9)
SD 15,9 (+0,5)
C 10,1 (±0,0)
L 3,9 (+0,6)
KD 4,8 (+0,8)
M 23,7 (+0,5)

2 143 personer intervjuades under perioden 6-12 december