I Novus marsmätning når MP inte upp till riksdagsspärren. Även KD hamnar under fyraprocentsspärren och M fortsätter att backa.

V 7,8 (-0,3)
S 27,8 (-0,6)
MP 3,8 (-0,5)
SD 17,8 (+0,7)
C 9,3 (+0,5)
L 5 (+0,4)
KD 3,2 (+0,5)
M 22,6 (-1,1)

5 426 personer intervjuades under perioden 19 februari – 18 mars.