Tidigare i år beslutade Uddevalla kommunfullmäktige att ge gymnasieskolan ansvar för att upprätthålla stadens luciafirande. Detta menar Ann-Marie Viblom (MP) är fel och har anmält fallet till förvaltningsrätten.

Det var i juni som beslutet togs efter en motion av Martin Pettersson (SD). I denna gavs gymnasieskolans estetprogram i uppdrag av fullmäktige att ansvara för anordnandet av ett traditionellt luciatåg.

Motionen godkändes i april av barn- och utbildningsnämnden.

MP: Strider mot lagen

Enligt miljöpartisten Ann-Marie Viblom strider detta mot att skolan ska vara konfessionsfri.

– Vad som blir riktigt illa är att skolan ska vara konfessionsfri och luciatåget hör till en kristen tradition. Kommunfullmäktige vill göra luciatåget obligatoriskt i utbildningen, vilket står med i deras slutgiltiga beslut. Varken nämnd, styrelse eller fullmäktige har lyssnat på sina tjänstemän på förvaltningen som kan lagboken, säger Ann-Marie Viblom till Bohusläningen.

Fallet är sedan tidigare även anmält till Skolinspektionen.