I söndags skrev DN:s chefredaktör Peter Wolodarski i sin krönika om klimatalarmisten Greta Thunberg och hur Stockholms politiker i mitten av 80-talet värmde upp huvudstadens hushåll med kol. I en replik berättar det dåvarande moderata finans- och industriborgarrådet Carl Cederschiöld om hur det egentligen gick till.

I krönikan beklagar sig Wolodarski över utsläppen från det koleldade kraftvärmeverket i Värtahamnen i Stockholm.

”Hur många stockholmare är medvetna om att deras fjärrvärme bland annat produceras på detta sätt”, frågar han sig.

Wolodarski berättar också att koleldningen inleddes 1986, ett beslut taget av samlingsstyret mellan moderater och socialdemokrater, och att det rådde samsyn kring att detta var rätt väg att gå.

”Hur kunde Stockholm gå i en sådan fälla”, undrar Wolodarski och nämner bland annat Carl Cederschiöld som i en artikel 1986 poserar framför kraftvärmeverket.

Kärnkraftsmotstånd stoppade effektiv lösning

I sin replik berättar Cederschiöld om att det i själva verket var de så kallade miljövännerna i Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet som satte stopp för en mer klimatvänlig lösning man hade föreslagit.

Cederschiöld förespråkade att man skulle använda det varma spillvattnet från kärnkraftverket i Forsmark, vilket hade kunnat värma hela Stockholm. Men då vattnet använts som kylvatten i ett kärnkraftverk protesterades det stort mot lösningen.

Förutom att vattnet var helt ofarligt skulle lösningen dessutom vara oerhört kostnadseffektiv då vattnet redan var uppvärmt. I läget som rådde då, med så kallade miljövänner som motsatte sig lösningen, återstod bara olja eller kol, eller stora eldrivna värmepumpar vilket man investerade i. Då detta skedde precis efter en oljekris ville man undvika att öka Stockholms oljeberoende, och då återstod bara kol.

Partier går samman för bevara kärnkraft

Då kraftvärmeverket i Värtahamnen förser Stockholm även med el under så kallade höglasttimmar riskerade en nedläggning innebära elransonering. Med Miljöpartiet i regeringen beslutade man i år att ändå fortsätta behålla viss fossilkraft.

Samtidigt planeras Ringhals 1 och 2 att avvecklas – i näringsutskottet har nu dock SD, M, KD och L gått samman för att försöka stoppa detta.