Efter flera turer i domstol har en mobbad elev fått rätt mot Järfälla kommun som tvingas betala 60 000 kronor i skadestånd. Nu hoppas elevens mor att fler utsatta elever tas på större allvar.

Efter upprepade försök av föräldrarna till eleven i 10-årsåldern att uppmärksamma personalen på mobbningen fick man nog och stämde kommunen 2016. Något år senare kom domen i tingsrätten där man gav skolan rätt. Konsekvensen för den mobbade eleven blev att han skulle betala kommunens rättegångskostnader på över en halv miljon kronor.

Fjällenskolan hade innan domen fått flera förelägganden av Skolinspektionen för brister i arbetet mot kränkande behandling. Dock bedömer rätten att skolan och kommunen vidtagit åtgärder som gör att de anses ha fullföljt sina skyldigheter enligt lagen.

Domen innebar även att eleven skulle stå för rättegångskostnaderna på över en halv miljon kronor.

Vägrade be om ursäkt

Skolan ska enligt föräldrarna ha velat få till en förlikning men utan att be om ursäkt. Därför överklagades fallet till hovrätten som gav prövningstillstånd och där fick i stället eleven rätt. Hovrätten menade att skolpersonalen och kommunen åsidosatt sina skyldigheter när det gäller anmälan och utredning.

Vidare dömdes kommunen att betala totalt 60 000 kronor i skadestånd till eleven samt rättegångskostnaderna.

– Jag har fortfarande små ärr och svårt att hantera vissa saker, sa eleven då som flyttat till en annan skola i en annan kommun där tillvaron upplevdes som mycket bättre.

Ingen prövning i HD

Kommunen ville då få saken prövad i högsta domstolen och nu har svar kommit: kommunen får nej då domstolen menar att ”det har inte kommit fram något skäl att meddela prövningstillstånd”.

Elevens mamma hoppas att domen ska leda till att utsatta elever tas på större allvar.