Enligt en ny undersökning Novus utfört på uppdrag av organisationen Friends, som arbetar mot mobbning, har andelen barn som utsatts för mobbning fördubblats på tio år.

Friends har låtit Novus genomföra en webbstudie i samarbete med forskare från Örebro universitet där unga i skolåldern 9-18 år har fått svara på frågor om mobbning. Av resultaten framgår att 110 000 mobbningsfall äger rum i skolan, 60 000 i internetmiljö och 30 000 i miljö där skola och nätet överlappar.

– Andelen barn som utsatts för mobbning har fördubblats på tio år, konstaterar Magnus Loftsson, forskningsledare vid organisationen Friends.

LÄS ÄVEN: Mobbad elev vann mot kommun – får skadestånd

140 000 barn har under de senaste månaderna utsatts för mobbning i skolan och på nätet oftare än vid ett-två tillfällen. 2015 låg motsvarande antal på 60 000.

Den vanligaste formen av mobbning är verbala kränkningar följt av fysiska sådana.

Inte längre ett föregångsland

Siffrorna gör Magnus Loftsson uppgiven.

– Jag har suttit och stirrat på de här siffrorna hur mycket som helst. Sverige har varit ett föregångsland genom att vi haft väldigt låg förekomst av mobbning, och vi är inte det längre.

LÄS ÄVEN: Kaosartat på skola – elever hotar personal med anmälningar

För att ta krafttag mot mobbningen vill Friends se kommande regering genomföra bland annat dessa åtgärder: Upprätta en kommission mot mobbning, föra in mobbning i skollagen samt ha elevers röst som utgångspunkt.