➤ På torsdagen presenterade regeringen en ändring i trafikförordningen som träder i kraft den 1 februari 2018 och går ut på att köra bil med mobiltelefonen i handen förbjuds.

– Vi gör en ändring i trafikförordningen som gäller hur mobiltelefoner och annan kommunikationsutrustning får användas av förare under färd. Förenklat kan man säga att vi ser till att man ska ha händerna på ratten, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth till SR och fortsätter:

– Vi kan inte ha en ordning där man har handhållen mobiltelefon, jag tror att de flesta förstår att det försvårar uppmärksamheten i trafiken. Och nu gör vi reglerna väldigt tydliga på den punkten.

Enligt Eneroth finns det i riksdagen ett stort stöd för förändringen – tror han. Även bland allmänheten tror ministern att det finns en bred acceptans för att man ska vara koncentrerad på trafiken istället för att sms:a eller dylikt under bilkörning.