Redan år 2011 lämnade Sverigedemokraterna genom partiets dåvarande rättspolitiske talesperson Kent Ekeroth in en motion om att förbjuda organiserat tiggeri. Sju år senare påstår sig även Moderaterna ha bestämt sig för att tiggeri ska vara förbjudet. Detta kommunicerades i samband med en presskonferens under fredagsmorgonen.

Enligt Moderaternas rättspolitiska talesperson Tomas Tobé är de som tigger ofta i en mycket utsatt position. Lokalt tiggeriförbud anses otillräcklig, menar partiet. Det är det systematiska och planlagda tiggeriet som ska träffas av det nya lagförslaget.

Samtidigt ska det fortfarande vara tillåtet att tigga i en ”akut situation”. Till exempel där någon blivit rånad eller tappat bort sin plånbok och behöver pengar till buss eller taxi för att komma hem. Vid enstaka akuta tillfällen ska det därmed vara tillåtet att tigga men det är det långvariga och organiserade tiggeriet som ska förbjudas.

Enligt Moderaternas partisekreterare, Gunnar Strömmer, är straffskalan ännu inte fastställd men det mest troliga alternativet är böter.

Inget annat alliansparti är idag för ett nationellt tiggeriförbud. Det enda riksdagspartiet som sedan tidigare stödjer ett nationellt tiggeriförbud är Sverigedemokraterna.

Tidigare har Moderaterna röstat nej till alla förslag om att förbjuda tiggeriet trots att de i media stundtals sagt att de vill förbjuda det. Sverigedemokraterna testade i oktober 2015 om Moderaterna var seriösa med deras utspel genom att kopiera M:s egen text i ett så kallat utskottsinitiativ i riksdagen. Anledningen till att SD använde M:s egna formuleringar var för att M inte skulle kunna skylla på något.

Sverigedemokraterna ville tidigare i år att justitieutskottet skulle ta initiativ för att göra nödvändiga lagförändringar för att vidta åtgärder mot det hitresta tiggeriet. Samtliga partier inklusive Moderaterna avslog begäran om utskottsinitiativ då.

Moderaterna antog dock nyligen på sin stämma ett förslag som skulle underlätta avhysningen av hitresta tiggare. Därför har SD idag skickat in ett nytt utskottsinitiativ till justitieutskottet med Moderaternas egen formulering.

Vår förhoppning är att Moderaterna denna gång vågar stå upp för den politik de påstår sig vara för och stödjer vårt utskottsinitiativ.

Kent Ekeroth, rättspolitisk talesperson kommenterar:

För att vara en opposition räcker det inte bara att prata politik, man måste även agera. Vi ger Moderaterna en chans att tydligt visa var de står genom att väcka ett utskottsinitiativ. Ett parti som inte ens vågar rösta för sina egna förslag har inget existensberättigande i Sveriges riksdag.

Resultatet blev dock att Moderaterna röstade nej till sitt eget förslag, medan SD som enda parti röstade för.