➤ Moderaternas partiledarbyte tycks ha gått hem – i Ipsos oktobermätning ökar partiet med hela sex procentenheter. SD och C backar omkring tre procentenheter vardera.

V 7 (-0,4)
S 30 (+0,8)
MP 4 (-0,5)
SD 15 (-2,7)
C 10 (-2,9)
L 6 (-0,2)
KD 3 (+0,8)
M 22 (+6,1)

1 609 personer intervjuades under perioden 12-22 oktober.