➤ POLITIK Som väntat blir det Ulf Kristersson Moderaternas valberedning vill ha som ny partiledare. Kristersson har varit mest populär i nomineringsprocessen och har säkrat en majoritet av ombuden till partiets extrastämma den 1 oktober.

– Ulf Kristersson har bred kompetens från både lokal och nationell politik, bland annat som tidigare kommunalråd och socialförsäkringsminister, men även näringslivet. Under valberedningens arbete har Ulfs namn fått ett mycket brett stöd – från alla delar av Sverige. Därför har valberedningen under sitt sammanträde i dag enhälligt beslutat att föreslå Ulf till ny partiordförande för Moderaterna, säger Lars-Ingvar Ljungman, valberedningens ordförande.

Enligt Kristersson är det för mycket ”gnällighet, spel och taktik” i svensk politik just nu och efterlyser en större ”reformiver”.

På dagens pressträff underströk han att ”laget går före jaget”, alltså alliansen före Moderaterna.

– Jag vill rikta ett varmt tack till valberedningen för det stora förtroende de visat mig. Att leda Moderaterna är ett stort och förpliktigande uppdrag. Om partistämman så vill den 1 oktober, så kommer jag ta mig an uppgiften med lika delar ödmjukhet som entusiasm, säger Ulf Kristersson.

– Jag vill betona tre saker som jag vill att vi prioriterar, om jag väljs till partiordförande. Allt vi gör ska grundas i våra värderingar. Alliansen är viktig. Och att laget går före jaget. Lyckas vi med det är jag övertygad om att Moderaterna kan fortsätta spela en viktig roll i svensk politik, avslutar Kristersson.