I Mora har den 100 år gamla Lejonvillan skapat en strid mellan invånarna och kommunen som vill riva byggnaden. Trots omfattande protester och att både Dalarnas museum och kulturnämnden i Mora uttryckt en vilja om att huset ska bevaras för framtiden står planen fast.

Den så kallade Lejonvillan byggdes 1921 och 1995 köpte Mora kommun huset. Sedan dess har det stått tomt. Skälet till köpet ska ha varit att det omgärdas av kommunens förvaltningar och att de inte velat ha in privatpersoner i kvarteret. Nu vill man riva det och anlägga en parkeringsplats i dess ställe.

En av de Morabor som protesterar mot rivningen är Owe Hållmarker.

— Min inställning är att Lejonvillan har ett värde för Mora som minnesmärke. Det är en fin gammal kulturbyggnad som ska skyddas på något sätt. Man skulle säkerligen kunna hitta någon lämplig verksamhet i den och även om den kräver ett visst underhåll så anser jag att kommunen har råd med det och att man ska bevara den här pärlan, säger han till Siljan News.

På Facebook har Hållmarkers inlägg om byggnadens bevarande fått stor uppskattning och flera tusen har skrivit under en protestlista.

Särskilt värdefull byggnad

Bland de som protesterat finns även Länsstyrelsen som anser att byggnaden ur kulturmiljösynpunkt är en särskilt värdefull byggnad som bör bevaras. Trots detta avslog man Hållmarkers ansökan om att få villan klassad som byggnadsminne.

Enligt rivningsbeställningen kommer det kosta kommunen 272 000 kronor plus moms för arbetet. Nämndens ordförande Lars Nises uppger att rivningen påbörjas efter Vasaloppet i mars.

— Jag tycker att det är väldigt trist och kommer att titta åt ett annat håll när jag passerar där. Det hade varit fint att bevara Lejonvillan för de som kommer efter oss, säger Owe Hållmarker.