44-åriga Sanije Dubrani och 40-årige Dulijano Saciri levde i ett stormigt och dysfunktionellt äktenskap med sina nio barn. Äktenskapet havererade och samtliga av barnen omhändertogs av de sociala myndigheterna och familjehemsplacerades.

Efter skilsmässan fortsatte Dulijano att hota exfrun Sanije och hon levde i fruktan för sitt liv. En dag i april i år satte han sina planer på att mörda före detta hustrun i verket.

Han hade fått reda på att och när Sanije skulle komma med tåg till Linköping för att under bevakade former få träffa sina socialplacerade barn. Dulijano tog sig till resecentrum beväpnad med en stor kniv och inväntade tågets ankomst.

När Sanije klev av gick Dulijano till attack. Inför chockerade resenärer på stationen högg han bakifrån ursinnigt ihjäl sin exfru med inte mindre än 40 brutala hugg. Sanije hade inte en chans att värja sig eller fly. Flera personer försökte stoppa Dulijano men lyckades inte.

Dulijano fångad av övervakningskamera med mordvapnet i handen. Bild: Polisen.

Livstids fängelse och utvisning

I domen som nu fallit blir påföljden livstids fängelse och utvisning för mord och olaga hot. Enligt vice chefsåklagare Malin Axelsson som drivit målet kunde ingen annan påföljd komma ifråga för vad hon rubricerar som ett rent avrättningsmord.

Dulijano ska betala 100 000 kronor i skadestånd till vart och ett av de nio barnen och 60 000 kronor till exfruns föräldrar. En person som ingrep för att försöka stoppa mordet tilldöms ett skadestånd på drygt 28 000 kronor. Det framgår inte huruvida Dulijano har erforderliga ekonomiska medel eller om det blir de svenska skattebetalarna som får ta skadeståndsnotan.

Mordvapnet. Bild: Polisen.

Myndigheterna slår ifrån sig ansvar

På socialförvaltningen slår man ifrån sig kritiken mot varför man inte agerat för att få den hotfulle maken under kontroll genom exempelvis utvisning till hemlandet.

– Vi hade inte uppfattningen att det skulle finnas ett förstärkt hot eller ett nytt hot inför det senaste mötet, sade socialchefen Per-Olof Andersson när mordet var ett faktum.

Skyllde på ”inre röster”

Dulijano har erkänt handlingen i sak men velat undkomma straff genom att hävda att han vid mordtillfället styrdes av inre demoniska röster som hetsade honom att mörda exfrun. De uppgifterna avfärdar tingsrätten som en ren efterhandskonstruktion. Man skriver:

Omständigheterna sammantagna är sådana att Dulijano Saciris invändning om att han upplevde sig vara styrd av röster kan lämnas utan avseende. I stället valde Dulijano Saciri medvetet att följa sina egna tankar och fullfölja sin plan. Det är därmed styrkt att Dulijano Saciri avsåg att döda Sanije Dubrani vid tillfället.

Utvisning inte självklart

Eftersom Dulijano har nio barn bosatta i Sverige och själv bott här länge var det inte självklart att han skulle utvisas. Domstolen bedömer dock att barnen mår bäst av att slippa ha kontakt med sin pappa som mördat mamman och att det därför inte möter några hinder att utvisa honom.

Eftersom Dulijano inte försörjt sig genom arbete i Sverige har han heller ingen anknytning till den svenska arbetsmarknaden, menar rätten.

Familjen kom till Sverige från Kosovo 2002. Då hade paret endast ett barn. På kort tid skaffade man sig med stöd av Sverige generösa bidragssystem sedan åtta till.

Idag klassas Dulijano, som saknar svenskt medborgarskap, som medborgare i upphört land. Det är oklart om det kan medföra verkställighetsproblem för utvisandet.

Tidigare dömd för flera brott

Dulijano har vid flera tillfällen tidigare skakat galler i Sverige för diverse brott., däribland stölder, rattfylleri, olovlig körning. I andra fall har påföljderna stannat vid villkorlig dom, skyddstillsyn och/eller böter.

Enligt tingsrätten finns ”risk för att han undandrar sig straffet”. Han ska därför sitta häktad fram till att straffet börjar avtjänas.

Tingsrättens dom kan laddas ned och läsas i sin helhet HÄR.