I början av året gjorde justitieministern ett uttalande på Twitter där han påstod att anhöriginvandringen minskat efter att reglerna ändrats. För detta anmäldes Johansson till Konstitutionsutskottet där man nu konstaterar att ministerns utspel var felaktigt.

Det var den 9 januari som Morgan Johansson i ett inlägg på Twitter påstod att efter man gjort det enklare för nyanlända migranter att ta hit även maka/make och barn blev resultatet det motsatta vad vissa befarat och att inflödet minskat kraftigt samt att siffrorna skulle vara de lägsta på nio år.

LÄS ÄVEN: Morgan Johansson (S) får kritik för att vilseleda om invandring

Då den genomsnittliga handläggningstiden för familjeåterföreningsärenden var längre än ett år gav statistiken Johansson hänvisade till en felaktig bild.

Prickas

KU-anmälan gjordes av Maria Malmer Stenergard, migrationspolitisk talesperson för Moderaterna. På torsdagen kom KU:s utlåtande där man prickar Johansson.

”Utskottet konstaterar att det framgår av utredningen att den statistik som statsrådet redovisade i sitt uttalande inte, mer än i möjligen begränsad utsträckning, ger underlag för några slutsatser om den aktuella lagändringens effekter. Justitie- och migrationsministern ansvarar för sina uttalanden och därmed även för att de uppgifter som han lämnar är korrekta”, skriver KU.

LÄS ÄVEN: Sedan Sverige ”stängde” gränsen 2016 har en halv miljon uppehållstillstånd delats ut

I september 2019 relativiserade Morgan Johansson de höga invandringssiffrorna och påstod att det faktiska folkutbyte som pågår, vilket backas upp av data, enbart rörde sig om ”högerextrema konspirationsteorier”.