SD stödde motionen. ”I Sverige ska inga barn vara gifta och det finns saker vi kan göra lokalt”

– Jag hade hoppats att den här motionen skulle föra flickornas sak framåt. De flickor som kommer till Sverige och är gifta eller gifts bort. Jag är mycket besviken på det här svaret, säger Rigmor Åström (M) till Norrländska Socialdemokraten efter att hon väckt en motion om att motarbeta barnäktenskap och majoriteten i fullmäktige avslog den.

Motionen gick ut på att berörda nämnder snabbt skapar verksamma riktlinjer och rutiner för att bekämpa barnäktenskap.

I utbildningsnämnden och socialnämnden menar man dock att nödvändiga förutsättningar för att göra just detta redan finns med hänvisning till lagen om vård av unga, LVU.

– Den lagstiftning vi behöver har vi, de rutiner vi behöver de har vi, sa Béatrice Öman (S).

Sverigedemokraterna och Centerpartiet stödde motionen medan Vänsterpartiet lade ned sina röster.