Aktörerna beskrivs som polariserande och därmed ett hot mot demokratiska spelregler. ”På sikt kan det finnas anledning till oro.”

Enligt den förstudie som MSB beställde och släppte förra året, håller muslimer i Sverige som leds av Muslimska brödraskapet på att bygga upp ett parallellsamhälle. Detta genom att infiltrera organisationer och partier.

Förstudien fick kritik och det hette bland annat att den var ”konspiratorisk” och ”ovetenskaplig”

Den nya rapporten konstaterar att svenska skattepengar används i organisationer som sympatiserar med rörelsen och kan bidra till radikalisering. Pengarna får man i form av bidrag trots att de sprider budskap som går på tvärs med grundläggande värderingar i det svenska samhället.

Den pekar bland annat ut moskén vid Medborgarplatsen i Stockholm som en av de organisationer som arbetar enligt Muslimska brödraskapets normer.

Andra organisationer som delar brödraskapets världsbild är Islamiska förbundet, Sveriges unga muslimer, studieförbundet Ibn Rushd och Sveriges muslimska råd.

– På sikt kan det finnas anledning till oro. De ställer en föreställd grupp av muslimer mot alla andra, ”vi mot dem”. Att piska upp den typen av stämningar bidrar till segregation och gynnar inte den sociala gemenskapen i ett samhälle, säger Aje Carlbom, rapportförfattare och docent vid Malmö universitet.

Carlbom menar att Muslimska brödraskapet har ett oproportionerligt stort inflytande i Sverige.

Han menar också att organisationerna ifråga sprider budskap om att de och andra muslimer är offer för en fientlig västvärld, något som på sikt kan leda till radikalisering.

Det är förhållandevis lätt för organisationerna att påverka den svenska offentligheten eftersom det finns en rädsla att bli stämplad som rasist eller islamofob, slår Carlbom fast.

I organisationerna finns en offermentalitet och i kombination med att det inom vissa kretsar finns en acceptans för politiskt våld kan det leda till att enskilda individer går vidare till mer våldsbejakande grupper, säger Carlbom.

dagens pressträff konstaterade man även att arbetet med att analysera några av rapportens slutsatser måste fortsätta.