Myndigheten för samhällsskydd och beredskap uppmanar i ett pressmeddelande på krisinformation.se användare av Adobe Flash Player att avinstallera programmet.

Rådet kommer från Cert-se, en avdelning inom MSB som arbetar med Sveriges IT-skydd. Bakgrunden är att en sårbarhet upptäckts i Adobe Flash Player som gör att programmet kan användas för att ta kontroll över en användares dator.

”Cert-se rekommenderar användare av Adobe Flash Player att avinstallera programmet, om det inte är helt nödvändigt att ha kvar”, står att läsa i pressmeddelandet.

Adobe känner till att sårbarheten utnyttjas aktivt och planerar en rättning till den 5 februari 2018, skriver MSB i pressmeddelandet.