I Moderata ungdomsförbundets distrikt i Jämtland utbröt nyligen en maktkamp. Valberedningen föreslog omval av sittande ordförande, vilket ogillades av bland andra Muf:s centrale ordförande Douglas Thor. För att få honom petad erbjöd han sig betala för nya medlemmar som kunde rösta fram en utmanare.

Det är TV4 som kommit över skärmdumpar på interna chattar där Muf-ordföranden Douglas Thor under rubriken ”Operation Jämtland” erbjuder sig att köpa röster i lokaldistriktet för att få sittande ordförande Carl-Oscar Fransson avsatt och en annan ordförande vald.

Fransson var föreslagen till omval av valberedningen men detta ogillade av en fraktion – och även av Muf:s centrale ordförande Douglas Thor. Inför stämman försöker han få in så många medlemmar som möjligt för att säkerställa att Fransson förlorar, och för att säkerställa detta erbjuder han sig betala för varje sådan röst.

För att inte valberedningen ska förstå vad som är i görningen och vidta motåtgärder är taktiken att de nya medlemmarna ska anmälas precis innan stämman. Medlemmar ska med en taktiken också flyttas från närliggande distriktet Västernorrland.

Betalningen för att rösta bort Fransson ska de röstande enligt chatt-konversationen få genom Swish-överföringar. Thor och kuppmakarna skämtar också om hur kränkt Fransson ska komma att känna sig när han på det oväntade sättet röstas bort.

Utdrag ur röstköpschatten.

Kuppen misslyckades

Men kuppen misslyckas. Man får inte ihop det antal köpta röster som krävs för att få bort Fransson eftersom rösträtt erhålls först efter sex veckors medlemskap. Fransson väljs om med siffrorna 33 röster mot 12.

Och där hade historien tagit slut om inte någon sparat hela planeringen, tagit skärmdumpar och skickat dem till TV4 som valt att gå ut med dem i ett nyhetsinslag.

TV4 har i flera dagar sökt Thor för en intervju men han duckar alla frågor. Responsen inskränker sig till ett skriftligt meddelande där Thor hävdar att TV4:s historia ”saknar flera dimensioner”.

Det är i skrivande stund oklart om avslöjande kommer att få några konsekvenser för Thor och i så fall vilka.

LÄS ÄVEN: M-pamp lämnar politiken efter lönehöjningsskandal