Vänstertabloiden Aftonbladet kör just nu en artikelserie kallad ”Limbolandet” där man beskriver den som tidningen anser svåra situation som migranter i Sverige befinner sig i gentemot Migrationsverket. En av dem är Hassan från Egypten.

Han har begått en lång rad brott sedan han kom hit, har fått avslag på asylansökan och tagits i förvar av Migrationsverket varifrån han rymt under spektakulära former. I sin underjordiska vistelse har han träffat Aftonbladets journalist Natalia Kazmierska för att förmedla bilden av sig själv som utsatt.

– Det är så sjukt, att man lägger så mycket pengar på att skicka tillbaka oss. Istället för att lösa situationen och ge mig det där lilla uppehållstillståndet, beklagar han sig för vänstertabloidens sympatiserande reporter.

Spektakulär rymning

Det var i mars som polisen en tidig morgon larmades till Migrationsverkets förvar i skånska Åstorp. Detta med anledning av att tre förvarstagna migranter som skulle utvisas hade rymt genom att forcera en av byggnadens väggar.

Verktyg för detta hade man anskaffat inom anläggningen. Det är känt att intagna försökt muta anställda – som ofta själva har migrantbakgrund – för att få hjälp med att rymma och tips om vilket sätt som är det bästa, men hur de tre männen i det aktuella fallet kom över verktygen har inte klarlagts.

En av rymmarna var en man hemmahörande i Egypten som Aftonbladet sökt upp och samtalat med. I reportaget kallas han för Hassan men heter egentligen något annat.

Tog fyra timmar att slå hål i ytterväggen

Han berättar att de tog honom och kumpanerna fyra timmar att ta sig igenom ytterväggen. Hur de kunde arbeta oupptäckta så länge och med det oljud det måste ha orsakat, framgår inte.

Någon hjälp utifrån hävdar Hassan att de inte fick, däremot av andra förvarstagna som har egen TV på rummet och hjälpte till att dölja oväsendet från rivningen av väggen genom att skruva upp TV-ljudet.

När det sker ska personalen agera men det underlät man att göra i det aktuella fallet. I utredningen beskrivs också en rad andra misstag som personalen begick som försvårat polisens arbete.

Kritik för brister i skalskyddet

Sammantaget fick man kritik för bristande säkerhet och otillräckligt skalskydd. Utredarna konstaterar att något som underlättar insmuggling av verktyg eller andra otillåtna föremål, exempelvis vapen, som kan användas vid en rymning är att de förvarstagna migranterna inte får visiteras. Det anses utgöra en kränkning av deras personliga integritet.

För Aftonbladet berättar Hassan om hur han efter att gänget tagit sig ut delade upp sig och hur han mödosamt gick flera mil till fots och rädd för att fångas in tvingades kasta sig i diket när polisbilar på jakt efter honom körde förbi.

Med sig hade han dock en mobiltelefon med vilken han kunde kontakta hjälp med att få under jorden. Mobiltelefonen hade han fått av förvarets personal – inte olagligt, utan som en obligatorisk sak som alla förvarstagna får när de skrivs in.

Känner sig sviken av det svenska samhället

Hassan beklagar sig dock för Aftonbladet över att det var en liten och inte särskilt bra mobil, inte en sån fullfjädrad smartphone som han nu hade behövt. Att man snålar när man köper in mobiler till de förvarstagna är inte det enda Hassan är upprörd över och får hjälp av Aftonbladet att berätta för allmänheten.

– Inne på förvaret är det som att vi inte är värda någonting, som att hela världen svikit en. De gör vad de vill med oss, beklagar han sig.

Kom till Sverige och började begå brott

Hassan kom till Sverige för många år sedan. Väl här började han begå brott och har bland annat dömts till fängelse för stölder, rån och misshandel. Men fängelse i Sverige tycker han är mycket bekvämare att vara i än Migrationsverkets förvar.

Den spektakulära rymningen genom att ta upp ett hål i väggen var inte Hassans första. Han var tidigare tagen i förvar av Migrationsverket i Flen och lyckades då rymma genom att simulera sjukdom så att han blev förd till sjukhus och lämnad utan bevakning.

Kostat skattebetalarna mångmiljonbelopp

Sammanlagt har Hassan varit förvarstagen i sju månader. Det är inte billigt för skattebetalarna. Varje vistelsedygn kostar drygt 5 000 kronor och Hassan är nu gott och väl uppe i dryga miljonen.

Ändå är han fortfarande kvar i Sverige och för närvarande utan att myndigheterna vet var han är. Det vet bara Aftonbladet men de tänker inte berätta det för polisen. Tidningen antyder dock att Hassan inte längre befinner sig i Sverige utan någonstans i södra Europa.

Den dryga miljonen för migrationsförvar är samtidigt bara en del av allt som Hassan kostat skattebetalarna sedan han kom hit, i form av bidrag, rättegångs- och advokatkostnader, fängelsevistelse och så vidare.

Tycker att han borde få uppehållstillstånd

Hassans förslag för att göra det billigare för skattebetalarna är att det svenska samhället ser genom fingrarna med hans brottslighet, rymningar och övriga skörlevnad och ger honom det där uppehållstillståndet han vill ha och har bitit sig fast i Sverige i så många år för att försöka erhålla. På Aftonbladet är man benägna att hålla med

Vid ett tillfälle kom man så långt att Hassan sattes ombord på ett plan för att återbördas till Egypten. Men när han gjorde så våldsamt motstånd att han inte gick att hantera, valde man att avbryta resan.

Blev våldsam när utvisningen skulle verkställas

Chartring av privaplan och inköp av flygbiljetter till illegala och kriminella för utvisningar som sedan inte kan verkställas av liknande skäl som i Hassans fall är en stor utgiftspost för skattebetalarna. Hassan minns sitt eget utvisningsförsök som en traumatisk upplevelse.

– Jag ville inte och vägrade framför dörren till planet. Då tog de ner mig på golvet, tryckte ner mig med ett knä och höll fast min nacke.

I reportaget ondgör man sig över att den nya regeringen och SD nu tagit initiativ till att bygga ytterligare ett stort antal förvarsplatser och aviserat en ambitionshöjning med 50 procent redan i år för hur många illegala och kriminella som ska utvisas. Det tillsammans med annat i de aviserade paradigmskiftet i migrationspolitiken kommer att få ”kostnaderna att skjuta i höjden” menar Aftonbladet.

Tidningen nämner inte att det är det stora inflödet av migranter till Sverige som genererar de verkligt stora kostnadsposterna. Nånstans mellan 100 och 200 miljarder skattekronor varje år landar beräkningarna på, pengar som i stället skulle kunna användas för att reparera de många hålen i den krackelerade välfärden.

Bara den som vägrar lämna landet förvarstas

Detta med förvarstagning anser Aftonbladet är särskilt inhumant och anför som belägg för det att det hänt att en kriminell eller illegal har fått beslut på att tas i förvar trots att han eller hon haft någon form av funktionshinder. Ingen som frivilligt lämnar landet efter ut- eller avvisningsbeslut tas dock i förvar, endast de som vägrar resa hem.

Något som man på vänstertabloiden tycker är obehagligt är också att det finns stängsel, murar och grindar runt förvaren i syfte att stoppa rymningar. Än värre är enligt Aftonbladet att de här hindren ska byggas ännu högre på de nya anläggningarna eftersom rymningar ändå kunnat ske.

En annan sak som Natalia Kazmierska och journalistkollegan Staffan Lindberg som skrivit artikeln om Hassan känner starkt obehag inför är att den nuvarande regeringen aviserat att man kan tänka sig tillåta personal på förvaren att visitera de intagna.

Frivilligorganisation hjälper illegala hålla sig undan

Det är en hopplös situation för den som hamnar där, skriver Aftonbladet – de förvarstagna ser ingen framtid. För att understryka detta har man talat med James Andersson från den vänsterpolitiska frivilligorganisationen Soulidarity and Human Rights som arbetar i en gråzon mot brottslighet och hjälper illegala och kriminella som gått under jorden att hålla sig undan myndigheterna.

– Förvaret är det många fruktar mest. Den psykologiska påfrestningen av att leva i ett vakuum är svårbeskrivlig om man inte upplevt den själv, menar han.

Särskilt synd om Hassan är det enligt Aftonbladet att han inte får stanna i Sverige eftersom han under den illegala vistelsen i landet skaffat barn med en kvinna och har en liten son här.