2014 infördes nya regler för pass i Norge. Ett krav som infördes är att öronen måste synas på passfotot, detta av säkerhetsskäl för att underlätta identifiering. Kravet har dock väckt ilska hos landets invandrade muslimer som hänvisar till att en kvinna inte får visa öronen. Även en del sikher som bär turban har ventilerat missnöje.

Nu planeras nya förändringar av passreglerna. Dock innefattar dessa inte att kravet på att visa öronen tas bort. Aktiviteterna inom organisationen ”Religious Freedom Group” har därför tagit ny fart.

De tidigare protesterna och namninsamlingen i det muslimska och sikhiska civilsamhället som överlämnades till Norges justitieminister gav inte resultat. Krav på att visa öronen i passet klubbades och bedömes inte utgöra etnisk diskriminering.

Det är oklart vilka utsikter man har den här gången för att få kravet avskaffat och passlagen anpassad till respektive religion när passreglerna nu ska utvärderas och revideras på nytt.