Samma dag som skolavslutningen hölls en stor bön för Nassjös muslimer i Brinellgymnasiets lokaler. I en intervju med Samhällsnytt menar gymnasiechefen att lokalen stod tom och bjuder även in NMR att ansöka om lov att använda den. ”Vi hade en lokal och de hade ett behov”. Skolan tog dock inte betalt för lokalen.

I fredags den 15 juni hölls en så kallad bönestund – en avslutningsbön för den muslimska fastemånaden Ramadan på ett gymnasium i Nässjö. Bönestunden där alla muslimer i Nässjö var välkomna ägde rum i Brinellhallen – en idrottshall som tillhör Brinellgymnasiet.

I en artikel i den lokala pressen förklarade gymnasiechef Richard Weibull att den lokal som den muslimska församlingen i Nässjö normalt använder för det ändamålet var bokad:

– Eftersom vi inte använder lokalen denna dag, tyckte vi att det var okej.

Samma dag hölls skolavslutningen i gymnasiet med början kl. 10. Enligt skollagen får inte religiösa inslag förekomma i utbildningen. ”Eleverna ska inte behöva utsättas för religiös påverkan i skolan.” står det bland annat att läsa i en rekommendation på Skolverkets sida. Rekommendationen är numera borttagen, men finns sparad i tjänsten web.archive.

När Samhällsnytt når gymnasiechefen Richard Weibull som står bakom beslutet att upplåta skollokalen till Eid-bönen håller han inte med om att hans agerande strider mot skollagen. Han menar istället att skolavslutningen hölls mellan kl. 10 och kl. 12 medan bönen skulle pågå från kl. 8 till 9. Detta innebär enligt honom att den muslimska massbönen hölls utanför ordninarie skoltid.

– Vi hade skolavslutning samma dag, men inte den tiden. Eleverna började skolan kl. 10 den dagen och det som sker innan dess är inte skoltid, säger han till oss.

Hur lämpligt är det att skolans lokaler används för en bön?

– Lokaler kan användas på många olika sätt och i många olika sammanhang. Det är en vanlig idrottslokal och där kan man göra olika saker.

Hur mycket fick ni betalt i hyra?

– Vi fick inte betalt något… Det var inga pengar inblandade i det här.

Vad hade ni då för motiv för att upplåta lokalen?

– Vi hade en lokal och de hade ett behov. Vi skulle inte använda lokalen.

Om NMR hade ett behov av er lokal skulle ni erbjuda den till dem?

– Det är svårt att ta ställning till det i det laget, tänker jag. Jag har inte gjort någon analys av det. Och jag har inte behövt att göra det.

Menar du att de är välkomna att söka?

– Ja, de är naturligtvis välkomna med en ansökan. Men nu är det ju så att jag tycker inte man kan jämställa de här organisationerna.

Varför inte?

– Den muslimska församlingen är en religiös grupp. Det är inte en aktivistgrupp som NMR.

Hur vet du det?

– (paus) Ehrm… jaa, men aktivister är de inte.

Islam har ju politiska mål och ambitioner?

– Jaa… men det har väl inte… det vet jag inte om de har. Jag kan inte uttala mig om det finns… Det finns ju alla möjliga religioner. Det finns buddhism, och hinduism, och kristendom, och det finns olika filosofiska agendor.

Det vet jag om, men anser du att exempelvis Islamiska staten driver en filosofisk agenda?

– Jag pratar inte om Islamiska staten, jag pratar om muslimska samlingen i Nässjö.

Så du menar att det inte finns någon koppling mellan islam som religion och Islamiska staten?

– Inte någon generell koppling, nej.