Som ordförandeland har Sverige inlett EU-samtal om att bekämpa rasism och antisemitism. ”Islamofobi” ska dock inte finnas med vilket har lett till anklagelser om ”ett högerorienterat synsätt”. Samtidigt påstås Sverigedemokraterna ”hata muslimer”.

”Den alarmerande ökningen av rasistiska och antisemitiska incidenter i EU:s medlemsländer är beklaglig”, skriver det svenska EU-ordförandeskapet till EU-ambassadörerna i ett internt memo den 24 februari.

”Hatretorik, förnekelse och förvrängning av Förintelsen och konspirationsmyter både online och offline är tydliga utmaningar som måste hanteras”, står det vidare.

Vid ett möte med EU:s justitie- och inrikesministrar i Bryssel satte det svenska initiativet agendan där man diskuterade framstegen med nationella handlingsplaner. Ministrarna ska i framtiden hålla regelbundna antihatsamråd.

Kränkta muslimer

Den svenska informationen nämner antisemitism och ”främjande av judiskt liv” vid upprepade tillfällen men inget om ”islamofobi” eller muslimskt liv, vilket har upprört i vissa kretsar.

”Men i praktiken tenderar diskussioner om rasism i EU-kretsar att fokusera på de cirka 15 miljoner svarta européerna och européerna av afrikansk härkomst”, skriver EUobserver och tillägger:

”Men Europas 25 miljoner muslimer har nästan ingenting, trots att de också lider av en spiralnivå av hatbrott.”

LÄS ÄVEN: EU kräver att Sverige inskränker yttrandefriheten för att inte kränka muslimer

En av dem som är missnöjd med den svenska strategin är Farid Hafez, professor i internationella relationer vid Williams College University i USA.

Sveriges statsminister Ulf Kristerssons styrande koalition förlitar sig enligt Hafez på en överenskommelse med det ”högerextrema” partiet Sverigedemokraterna som han menar ”hatar muslimer”.

– Jag är inte förvånad över att EU:s ordförandeskap i Sverige inte driver detta [EU-skydd för muslimer] med tanke på den mainstream-institutionaliserade islamofobin i Sverige redan innan mitten-höger-höger-kvasikoalitionen kom till makten, säger han.

Islamofobi men inte kristofobi

Hafez är också missnöjd över att Polen tidigare velat lägga till ”kristofobi” till listan.

– Det här argumentet är meningslöst, eftersom kristna i stort representerar de mäktiga snarare än de marginaliserade och svaga.

– Om vi ​​förstår rasism och därmed islamofobi eller antimuslimsk rasism som något strukturellt och inte bara individuella fördomar, så vittnar detta argument i grunden maktproblemet inom rasistiska strukturer.

Misstänktes för terrorism

2020 misstänktes Hafez för terrorism av österrikiska myndigheter. I husrannsakan hävdades att Hafez – som är av egyptiskt ursprung – ville förstöra Egypten och Israel och upprätta ett världsomspännande islamiskt kalifat med Jerusalem som huvudstad.

Förutom att stödja terrorism anklagade polisen honom också för fientlighet mot staten och penningtvätt.

Anklagelserna lades sedermera ned och Hafez flyttade till USA.

LÄS ÄVEN: RAPPORT: Islam ett hot mot det svenska samhället