”Muslimska brödraskapets nätverksorganisationer har i skuggan av Corona-krisen påbörjat en etablering av samarbeten med Försvarsmaktens civilsamhällesorganisationer”, skriver bloggen Ledarsidorna. Etableringen har skett i sammarbete med socialdemokratiska ABF och Svenska Kyrkan.

Försvarsutbildarnas uppdrag är främst att rekrytera och utbilda frivilliga inom Försvarsmakten och för krisberedskap. Organisationen är en del av Hemvärnet och är en rikstäckande frivillig försvarsorganisation med syfte är att stärka totalförsvaret. Bland Försvarsutbildarna ingår, bland många andra förbund, Fallskärmsjägarna, Kustjägarna, Militärpolisförbundet och Psyopsförbundet.

Tillsammans med Huddinge kommun arrangerar Försvarsutbildarna nu en gratis digital utbildning i krisberedskap, ”För din säkerhet”. Utbildningen består av tre korta filmer som finns textade på arabiska, kurdiska och turkiska samt svenskt teckenspråk. Utbildningen erbjuds i samarbete med ABF Huddinge, Svenska Kyrkan i Huddinge samt Ibn Rushd.

En islamistisk organisation

I boken ”Holy white lies: Muslim brotherhood in the west, case Sweden” (Dar el Mareef publishing) kartlägger religionsforskaren Sameh Egyptson hur Muslimska brödraskapet arbetar i västvärlden, med Sverige som exempel.

Bland annat tar författaren upp hur framför allt Socialdemokraterna men även Centerpartiet, Miljöpartiet och Moderaterna infiltrerats av det muslimska brödraskapet. Egyptson visar även hur en mycket liten grupp människor styr en stor mängd muslimska organisationer, bland andra Islamiska förbundet, Sveriges muslimska råd, Sveriges islamiska skolor samt Försvarsutbildarnas nya samarbetspartner Ibn Rushd.

Organisationerna som boken granskar är nästan uteslutande statsfinansierade, och deras syfte är att sprida Muslimska brödraskapets tolkning av islam, samt att utmåla sig som islams sanna röst i Sverige.

Muslimska brödraskapet är en islamistisk organisation med rötter i Egypten på 1920-talet. En rad länder, i såväl Mellanöstern som andra delar av världen, har förbjudit och terrorklassat organisationen.

Ibn Rushd och Försvarsutbildarna

I Sverige framförs Muslimska brödraskapets ideologi av Ibn Rushd. Detta konstaterade professor Erik Amnå i sin rapport ”När tilliten prövas” redan redan 2019, på uppdrag av Folkbildningsrådet. Rapporten finns tillgänglig i sin helhet som pdf HÄR.

Samarbetet mellan Ibn Rushd och Försvarsutbildarna sker tillsammans med Svenska Kyrkan och ABF. En central figur är, enligt Ledarsidorna, Sara Gunnereud.

Gunnerud arbetar idag på ABF och var tidigare kommunikationsansvarig på Ibn Rushd samt redaktör för dess tidning ”Kupolen”. Hon är även författare till boken ”Ordens makt i politiken” (Katalys 2014) och är, enligt Ledarsidorna, en av Sveriges mest erfarna politiska kommunikatörer.

Gunnerud satt tidigare i styrelsen för socialdemokratiska Föreningen Hjärta Tro & Solidaritet. I samma styrelse återfanns även Aya Mohamed, projektledare för islamofobi.se, som drivs av Ibn Rushd.

Andra tidigare styrelseledamöter i Hjärta är Omar Mustafa, Islamiska Förbundet i Sveriges tidigare ordförande och Ibn Rushd förre förbundschef, samt Rashid Musa, ordförande för Sveriges Unga Muslimer.

Islamiska Förbundet i Sverige bekänner sig, enligt sina stadgar, till Muslimska brödraskapets teologiska och politiska uttolkning av islam. Sveriges Unga Muslimer, en av Ibn Rushds medlemsorganisationer, dömdes hösten 2019 av Stockholms kammarrätt att återbetala sitt statsbidrag då de enligt domstolen ”brustit i kravet på att respektera demokratins idéer”.

Enligt Försvarsutbildarnas webbsida välkomnar de alla som ”står för grundläggande värden som demokrati och rättvisa, yttrande- och tryckfrihet, fred och frihet”. Försvarsutbildarnas samarbete med Ibn Rushd indikerar att man anser att en organisation baserad på det Muslimska brödraskapets ideologi och dess tolkning av Koranen, delar dessa värden.

En etablering i det svenska totalförsvaret

Terrorforskaren Magnus Ranstorp, docent i statsvetenskap på Försvarshögskolan, har vid flera tillfällen varnat för Ibn Rushds kopplingar till Muslimska brödraskapet.

Under rubriken ”Bidrag missbrukas – bygger islamiskt parallellsamhälle”, kritiserade han, tillsammans med Aje Carlbom, docent i socialantropologi vid Malmö universitet, i Expressen, Folkbildningsrådet för att de årligen betalar hela 23 miljoner kronor till Ibn Rushd. Författarna manar i texten till en granskning av Folkbildningsrådet och ställer även frågan ”Vad gör utbildningsminister Anna Ekström (S) åt detta?”.

Vad utbildningsministern gjorde är oklart men Ibn Rushd, och därmed Muslimska brödraskapet, har nu flyttat fram sina positioner i det svenska samhället och i samarbete med ABF, Svenska Kyrkan och Försvarsutbildarna påbörjat en etablering inom det svenska totalförsvaret.

authorimage