Reklam och marknadsföring ger intrycket att företagens främsta prioritering handlar om klimat och etnisk mångfald. Bakom fasaden döljer sig dock ett annat fokus. Åtta av tio företagares främsta krav på regeringen fram till valet nästa år är att få bukt med den grova, gängrelaterande och som man uppfattar systemhotande brottsligheten. På andra plats kommer den till sagda kriminalitet kopplade integrationen.

Inte ens ekonomiska åtgärder för att stötta företagen i pandemikrisen eller elkrisen kommer i närheten av kraven på politikerna att lösa problemen med invandring och kriminalitet. I varje fall om man ska tro den enkät som Dagens Industri gjort där företagarna fått lista sina skarpaste krav på regeringen.

Åtta av tio pekar ut brottsligheten

För åtta av tio företagare är beskedet till nytillträdde statsminister Magdalena Andersson (S) glasklart. Förtroendet hänger på om S-regeringen i motsats till tidigare kan gå från ord till handling när det gäller att ”knäcka gängen” och bryta den för varje år alltmer eskalerande grova brottsligheten.

För många näringsidkare är den dagliga verksamheten direkt hotad av kriminaliteten. Butiker utsätts för inbrott och stölder, anställda hotas, misshandlas och rånas, företagare får påhälsning i hemmet, kidnappas och pressas på pengar. För större företag kan Sverigebilden av ett land på randen till systemkaos skrämma bort investerare.

Ser koppling till invandringen

Av DI:s enkät framgår också att företagarna i stor utsträckning ser en koppling mellan den skenande brottsligheten och en misslyckad integrationspolitik. Det näst skarpaste kravet på regeringen Andersson från näringslivet handlar om Integrationen av migranter.

Först på tredje, fjärde och femte plats kommer de inom denna grupp tidigare framskjutna frågorna om att främja företagande och entreprenörskap, jobb/sysselsättning respektive ekonomi/skatter.

Det är något av ett paradigmskifte i företagarnas fokus. Att frågor kopplade till problem med invandring och kriminalitet hamnar i topp är något som tidigare kunnat konstateras bland väljare i allmänhet och är nu alltså ett synsätt som fått genomslag även bland gruppen företagare.

Klimat, genus och mångfald långt ned

Klimatfrågan har på senare tid haft en extremt framskjuten plats i företagens marknadsföring och varumärkesbyggande. Att döma av DI:s undersökning är det emellertid inte klimatångest som håller företagarna vakna om nätterna, utan oro över andra ting. Miljö och klimat letar sig in först på en blygsam sjätteplats.

Frågor kring genus och etnisk mångfald har också varit framträdande i företagens profilering. När företagarna får lägga handen på hjärtat i en enkät kvalar de frågorna dock inte ens in i storlek att de når upp till en egen kategori utan hamnar tillsammans med en uppsjö andra lågprioriterade frågor under ”övrigt” där endast var tionde företagare återfinns.

Svenskt Näringsliv: Tydlig signal till regeringen

Jan-Olof Jacke, vd på Svenskt Näringsliv säger i en kommentar till resultatet att DI:s barometer är en tydlig signal till regeringen att nu på allvar ta tag i brottsligheten och integrationen i stället för att bara prata om att man ska göra det.

– Det är uppenbart att man ser en tydlig koppling mellan integration och problemen med brottsligheten, konstaterar han.

Oklart om regeringen uppfattat signalen

DI har talat med Tomas Baudin som i egenskap av fackföreningsledare efter lång och trogen lojalitet med Socialdemokraterna nyligen befordrades till partisekreterare. Huruvida regeringen uppfattat signalen på rätt sätt är utifrån Baudins svar oklart.

Baudin uppfattar enkätsvaret mer som att man inom näringslivet är beredda att axla ansvaret att styra upp de problem kopplade till invandring och kriminalitet som politikerna förorsakat är att man riktar ett krav till regeringen på att ta tag i situationen.

– Hela samhället måste kraftsamla. Därför är det bra att de som svarat i den här mätningen också ser det som en prioritet.

Uppförsbacken för S bland företagarna

Socialdemokraterna är inte största parti bland företagare så som man fortfarande är bland väljare i allmänhet. Baudin säger att han inser att hans parti har en uppförsbacke genom att man nu regerat under två mandatperioder där den invandringsrelaterade gängkriminaliteten skenat ytterligare i stället för att tryckas tillbaka.

Moderaterna har i flera avseenden i ett lite längre tidsperspektiv också haft framträdande roll i att regeringsställning skapa den situation med invandringskopplad kriminalitet som företagarna ser som landets största problem, Trots detta är förtroendet för M fortsatt högt, över 50 procent, i denna grupp.

Hur partisympatierna i övrigt fördelar sig hos de svarande framgår inte. De invandrings- och kriminalpolitiska frågorna har på senare år i allt större utsträckning ägts av Sverigedemokraterna.

Undersökningen har genomförts av Ipsos. 2019 personer har deltagit och svarsfrekvensen är hög, hela 100 procent.