Totalt 44 597 personer invandrade till Sverige första halvåret 2020. Indier var största invandrargruppen. Gruppen anhöriginvandrande och invandrad arbetskraft är betydligt större än gruppen som får asyl.

Migrationsverket har publicerat invandringsstatistik för första halvåret 2020. Totalt 44 597 personer från området utanför EU/EES fick förstagångsuppehållstillstånd. Det motsvarar på helårsbasis en invandring större än många av Sveriges största kommuner. Exempelvis har Solna kommun enligt SCB en befolkning på 82 000 personer.

De länder varifrån flest personer anlände till Sverige var:

1. Indien5 149 personer
2. Syrien3 739 personer
3. Ukraina2 096 personer
4. Eritrea2 089 personer
5. Kina2 059 personer
6. Pakistan1 940 personer
7. Afghanistan1 862 personer
8. Irak1 838 personer

Stor arbetsmarknadsinvandring

Andelen som fick asyl var relativt lågt. Totalt 5 006 personer fick asyl, 15 307 personer anhöriginvandrade och 16 754 fick uppehållstillstånd på arbetsmarknadsskäl.

För att få uppehållstillstånd på arbetsmarknadsskäl måste din arbetsgivare intyga att du kommer tjäna minst 13 000 kronor per månad. Tillstånd för att arbeta i Sverige kan beviljas för maximalt två år, sedan måste tillstånd sökas på nytt. De som då inte nått upp till 13 000 per månad i lön kan ”kompetensutvisas”.

LÄS ÄVEN: Samma antal kvotmigranter till Sverige trots corona

Den som haft tillstånd att arbeta i Sverige i minst fyra år de senaste sju åren kan ansöka om permanent uppehållstillstånd. I gruppen som Migrationsverket anger som invandrade på arbetsmarknadsskäl ingår 6 916 personer som inte kommit hit för att arbeta utan som anhöriga till de som kommit hit för att arbeta.

Mer kvotflyktingar väntas

Gruppen ”EU/EES” i Migrationsverkets statistik inte handlar om medborgare i EU- eller EES-länder. Verket skriver att:

”Fr.o.m 1/5-14 behöver inte EU-medborgare registrera sin uppehållsrätt hos Migrationsverket. Kategorin EU/EES innehåller därefter endastuppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare (icke EU/EES-medborgare) varaktigt bosatta i ett EU-land samt ev anhöriga till dessa, tredjelandsmedborgare somär anhöriga till EU/EES-medborgare med uppehållsrätt och Schweiziska medborgare samt ev anhöriga till dessa.”

Notera att Migrationsverket bara delat ut uppehållstillstånd till 1 188 så kallade ”kvotflyktingar” under första halvåret på grund av coronakrisen. Målet är fortfarande att kunna dela ut uppehållstillstånd och flyktingstatus till 5 000 personer som inte åkt till Sverige och sökt asyl i år. Antalet kvotflyktingar lär därför öka under andra halvåret 2020.

LÄS ÄVEN: NYA SIFFROR: Antalet anhöriga till arbetskraftsinvandrare har fördubblats sedan 2016

Ökat motstånd mot invandring

Samtidigt ökar motståndet i Sverige mot invandringen. Enligt SVT ökar nu den majoritet som vill att Sverige ska ta emot färre asylsökande, medan en minoritet som vill att Sverige tar emot fler minskar.

63 procent svarar att de vill att Sverige tar emot färre asylsökande än 2019, då cirka 22.000 sökte asyl. Det var en ökning jämfört med när frågan ställdes år 2018 då de som ville ta emot färre var 56 procent.

Samtidigt minskar den andel som vill ta emot fler, från 12 år 2018 till 8 procent idag.

– Det är signifikanta förändringar i opinionen, både ökningen för dem som vill ha färre och minskningen för dem som vill ha fler, säger Novus vd Torbjörn Sjöström till SVT.

authorimage