Enligt en ny undersökning antingen försöker eller vill drygt 40 procent av ungdomar i åldrarna 18-24 i MENA att emigrera till ett annat land. I vissa stater är andelen så hög som nästan 80 procent.

Undersökningen omfattar 4 000 ungdomar i 17 stater i Mellanöstern och Nordafrika. 42 procent av de tillfrågade vill lämna sitt hemland och migrera och 40 procent har tänkt tanken.

15 procent uppger att de vidtagit åtgärder för att flytta. Endast 32 procent säger sig aldrig vilja lämna sina hemländer.

LÄS ÄVEN: Över hälften av alla unga araber vill emigrera

Högst andel unga som vill emigrera finns enligt undersökningen i Libanon där hela 77 procent säger sig vilja flytta följt av Libyen med 69 procent, Jemen med 66 procent och Irak med 65 procent.

Få med flyktingskäl

Omkring en fjärdedel anger ekonomiska skäl för sin ambition att emigrera medan skäl som vanligtvis associeras med reella flyktingar, som religiösa eller politiska sådana, endast utgör två respektive åtta procent.

Pandemin är något som påstås ha påverkat mångas vilja att utvandra med 32 procent som uppger att viruset gjort det mer troligt.

LÄS ÄVEN: Nya siffror: Minst en miljon asylmigranter från Afrika till EU sedan 2010

2018 visade en liknande undersökning att så många som två tredjedelar av Subsahariska Afrikas 1,1 miljarder invånare vill migrera antingen till Europa eller USA inom fem år.