En majoritet av de kandidater som muslimska Partiet Nyans anmält till höstens riksdagsval har inte anmält samtycke till att kandidera för partiet. Det framgår av Valmyndighetens hemsida.

Partiet Nyans har anmält ett 70-tal kandidater till riksdagsvalet, varav endast fyra hittills anmält samtycke. Varje kandidat måste skicka in ett skriftligt samtycke till länsstyrelsen för att kunna vara valbar i riksdagsvalet. Något som de flesta anmälda kandidater ännu inte gjort.

Kan stå med på valsedlar

För riksdagspartierna och de flesta större partier utanför riksdagen, som Feministiskt initiativ, Alternativ för Sverige och Medborgerlig samling, har samtliga anmälda riksdagskandidater även lämnat samtycke till att kandidera för partiet. Det innebär att alla de namn som står på valsedeln kan bli invalda i riksdagen.

På valdagen kan det vara svårt att veta om ett namn på en riksdagslista är valbart eller ej, eftersom det inte framgår av valsedeln.

LÄS ÄVEN: Partiet Nyans mobiliserar inför valet: ”De framställer oss som hot”

– Personen ifråga kan aldrig bli vald om den inte har samtyckt eller av någon annan anledning inte är valbar, men deras namn kan fortfarande stå tryckt på valsedeln, berättar Elin Gradeen på Valmyndigheten för Samnytt.

– Men de har till fredagen innan valdagen på sig att lämna samtycke.

Ledande företrädare har inte sagt ja

Bland dem av Partiet Nyans kandidater som ännu inte formellt sagt ja till att kandidera för partiet finns partisekreteraren Rami Hussein samt såväl förste som andre vice partiordförande Lotta Slim och Adisa Hadzihalilovic.

En av de få som anmält samtycke är partiledaren Mikail Yüksel, som grundade partiet 2019. Han har emellertid viss politisk vana.

LÄS MER: Muslimpartiet lovar kämpa för muslimska helgdagar efter riksdagsinträde

Yüksel toppade Centerpartiets riksdagslista i Göteborg inför valet 2018, men uteslöts strax innan valdagen på grund av sina band till islamistiska och turknationalistiska Grå vargarna. Hans nya parti är ett försök att etablera ett muslimskt invandrarparti i Sverige.

Samnytt har sökt företrädare för Partiet Nyans för att fråga varför de inte anmält samtycke till att kandidera för partiet.

Kandiderar i fel kommuner

Sveriges radio uppmärksammar dessutom att en majoritet av Partiet Nyans kandidater i kommunvalen i Skåne är bosatta i andra kommuner än dem de kandiderar i. Därmed är de inte valbara.

– Moraliskt sett är det tvivelaktigt, säger statsvetaren Anders Sannerstedt som kommentar till statsradion.

Kontroller av huruvida de som finns på valsedlarna är valbara eller ej, exempelvis om en riksdagskandidat är myndig och svensk medborgare, görs inte innan valet.

– Först på valdagen gör vi andra kontroller. Att man fyllt 18, är folkbokförd och att man lever, säger Elin Gradeen.

LÄS ÄVEN: Muslimpartiet Nyans: Koranbrännare ska fängslas