Enligt en ny kartläggning har 40 procent av Malmös socialsekreterare hotats under det senaste året. Många av hoten var dessutom så allvarliga att många socialsekreterare gav vika.

I mars fick 400 av Malmö stads socialsekreterare, som samtliga arbetar med ekonomiskt bistånd eller med familj- och barnärenden, svara på om de har utsatts för hot eller trakasserier på grund av sitt arbete det senaste året. 39 procent svarade ja. Majoriteten av de hotade socialsekreterarna har dessutom utsatts vid två till fem tillfällen det senaste året.

LÄS ÄVEN: Socialsekreterare hindras ingripa av kriminella

– Det är djupt oroande. Socialsekreterare är utsatta för hot och våld i alldeles för stor utsträckning och det är ett nationellt problem, säger Lise Aragaw Johansson, skyddsombud och Akademikerförbundet SSR:s ordförande i Malmö stad, till Sydsvenskan.

Framgångsrik metod

Kartläggningen visar också att metoden fungerar. En fjärdedel av de hotade socialsekreterarna uppger att hoten varit så allvarliga att det har ”påverkat hur de utfört sitt arbete” och vissa har känt sig tvingade att agera ”medgörligt”. En del har på grund av hot ”inte vågat ställa vissa frågor” och andra har ”prioriterat vissa ärenden”.

– Det är förödande. Jag har själv jobbat som socialsekreterare i många år och förstår dilemmat. Sitter man i ett möte kan man hamna i situationen att man till slut inte har något val, för att inte råka ut för något. Det är förskräckligt när det händer, säger Lise Aragaw Johansson.

LÄS ÄVEN: Muslimsk kampanj mot socialsekreterare – vågar inte omhänderta barn

Ett par konsekvenser av situationen har varit att socialsekreterare försetts med personlarm medan andra fått livvakter som följt med så fort de gått ut.