Den partipolitiskt obundna organisationen Riksföreningen Nej till NATO anordnar på lördagen en manifestation i centrala Stockholm. Man hoppas på stor uppslutning och menar att en svensk anslutning till militäralliansen inte som det hävdas stärker rikets säkerhet utan tvärtom hotar den.

Organisationen ser med oro på hur man anser att Sverige genom att gå med i Nato förvandlas till en bricka i stormaktsspelet mellan USA och Ryssland. Sverige bör i stället ”föra en oberoende säkerhetspolitik som syftar till att säkerställa vårt lands oberoende, integritet och säkerhet” skriver man.

I en kampanjvideo för organisationen påtalar man att Nato idag för krig i inte mindre än sju länder och ställer frågan till svenska folket: ”Vill du att Sverige ska vara med och delta i dessa krig?

Den Natokritiska demonstrationen går av stapeln klockan 14:00 på lördagen (23 september) på Odenplan i Stockholm. Parollerna är bland annat ”Försvara alliansfriheten” och ”Nej till svenskt Natomedlemskap”.

Den som vill veta mer kan besöka organisationens webbplats och/eller Facebooksida.