Tidigare i år lämnade en socialdemokratisk kyrkopolitiker in en motion till kyrkomötet med förslag om att tvinga präster inom Svenska kyrkan att viga samkönade par. Förslaget röstades dock ned.

Bakom motionen står Jesper Eneroth, son till tidigare infrastrukturminister Tomas Eneroth, som ville att den präst som nekar att viga samkönade par ska avkragas.

– Som medlem i Svenska kyrkan ska man kunna ha olika uppfattningar, men som präst i Svenska kyrkan har man ett ansvar för att ställa upp för kyrkans ordning, och inte göra skillnad på kön vid vigsel, har Jesper Eneroth tidigare sagt till Kyrkans Tidning.

Före detta ärkebiskop Antje Jackelén har sagt att det finns fungerande rutiner för att alla par som vill vigas i Svenska kyrkan får det och hon tror mindre på tvångsmedel än på ett fortsatt idogt arbete.

LÄS ÄVEN: Präst: Svenska kyrkan kartlägger anställdas åsikter

Motionen hade två punkter – dels att ”den som diskriminerar någon på grund av dennes kön, ålder, etnicitet eller sexuella läggning kan förklaras obehörig som präst”, dels att det ska ”anses diskriminerande att avstå från att viga ett samkönat par enbart med motiveringen att paret är av samma kön”.

Båda avslogs av kyrkomötet med siffrorna 130 mot 115 respektive 135 mot 112.

Tydligt för och mot

Enligt Kyrkans Tidning var det tydligt vilka partier som var för och mot – Socialdemokraterna, vänstern och miljöpartisterna röstade ja medan framför allt Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, Borgerligt alternativ, Frimodig kyrkan och Sverigedemokraterna röstade nej.

Mest splittrade var Centerpartiet där sidorna fick nästan lika många röster.

Normkritik

En av de mest aktiva i debatten inför omröstningen var Roger Olsson (S).

– Vi står i en luthersk tradition. I det sammanhanget var det normkritik riktad mot den katolska kyrkans avlatsbrev, men också en normkritik för att tillåta präster att viga sig. I vår tid är det normkritik att tillåta samkönade par att gifta sig.

LÄS ÄVEN: Svenska kyrkan anordnade ’Transblessing’-konferens

Skarpast i kritiken var Berth Löndahl från Frimodig kyrka som anser att ett tvång är ett hot mot samvetsfriheten, och han fruktar en ny form av inkvisition baserad på åsikter.

– Det oroar mig att vi håller på att skapa en kyrka och ett samhälle där vi börjar att få självcensur, sa han.

Borde präster i Svenska kyrkan tvingas att viga samkönade par?