Delstaten New York har nyss antagit en ny lag som tillåter aborter ända fram till födseln. Den röstades igenom under jubel och applåder från Demokraterna.

Det är den så kallade ”Reproductive Health Act” som gick igenom i New Yorks lagstiftande församling, vilken avkriminaliserar aborter efter 24:e veckan. Tidigare fick endast legitimerade läkare utföra aborter till och med 24:e veckan i delstaten New York men nu förändras det så att även andra grupper inom sjukvården får göra det, exempelvis barnmorskor och sjuksköterskor och då ända fram till födelseögonblicket.

Den nya lagen säger att sena aborter kan utföras om fostret inte är levande eller om ”aborten är nödvändig för att skydda patientens liv eller hälsa”.

Får kritik
Men formuleringen har fått kritik. Vissa hävdar att ”hälsa” är en luddig formulering som kan komma att inkludera fysiska, emotionella, psykologiska eller andra orsaker, som en anledning till abort. I realiteten menar de att sena aborter kommer att bli fria att göra.

Flera har uppmärksammat att det jublades och firades när lagen gick igenom, något de menar är opassande eftersom det handlar om att förhindra nya liv från att komma till världen:

– I själva verket kommer fri abort att vara tillgänglig fram till födseln – om kvinnan vill göra slut på sitt fullt utvecklade barn på grund av att hon hävdar att det är för mycket för henne att ta itu med ekonomiskt, känslomässigt eller på annat sätt, så kommer hon att tillåtas att göra det”, säger Will Maule, från på nyhetstidningen Faithwire.

Nedan ett nyhetsinslag från Fox News, där bland annat en biskop noterar att abortlagen firades:

Så här utvecklas fostret under graviditeten: