Att kalla 32-årige Nkosinathi Emmanuel Phakathi för livsstilskriminell är en underdrift. När han nyligen ställdes inför rätta i Sydafrikas huvudstad Pretoria var det för sammanlagt 203 brott, bland dem 90 våldtäkter – varav flera mot minderåriga -, 43 kidnappningar, en rad överfall och flera stölder. Han hade även tvingat barn att se på när han begick våldtäkter mot andra barn.

Rättssalen var fullpackade av anhöriga till brottsoffren när Nkosinathi fördes in till rättegång. Några kunde inte hålla tillbaka gråten när brottsbeskrivningarna lästes upp och lämnade lokalen. Nkosinathi själv förhöll sig helt uttryckslös under huvudförhandlingen och visade ingen ånger.

Av de 203 brotten erkände han sig skyldig till 148 och fälldes för samtliga. För att göra rättegången mer hanterbar valde åklagaren att dra tillbaka 55 åtalspunkter för mindre brott.

Kidnappade minderåriga flickor utanför skolor

Bland offren för de 90 våldtäkterna finns ett stort antal minderåriga flickor som Nkosinathi kidnappade när de var på väg till eller från skolan. Andra flickor våldtog han i deras hem dit han beredde sig tillträde genom att utge sig för att vara hantverkare.

Vid några tillfällen rövade han bort flera flickor samtidigt och våldtog dem växelvis medan de andra tvingades titta på. Brotten sträcker sig över en tidsperiod på tio år, från juni 2012 och fram till i mars 2021 då han slutligen greps.

Det yngsta av offren var 9 år, det äldsta 43 år. Nkosinathi har kunnat kopplas till ett flertal av våldtäkterna med DNA.

Vilken påföljd Nkosinathi döms till för våldtäkterna och de många andra brott han döms för kommer att meddelas senare, enligt uppgift den 8 eller 9 december.