➤ Simon Lindberg, ledare för högerextremistiska Nordiska motståndsrörelsen, döms av Stockholms tingsrätt för hets mot folkgrupp. Detta efter att ha ropat ”Hell seger” under en av organisationens demonstrationer i Stockholm 2016.

Påföljden stannar vid villkorlig dom och dagsböter. Domstolen anför som skäl till att inte utdöma en fängelsepåföljd att Lindberg är tidigare ostraffad, att ”Hell seger” uttalades under en sammankomst som var tillståndsgiven och att Lindberg i övrigt höll sig inom yttrandefrihetens gränser.

Hälsningsfrasen ”Hell seger” anses vara en svensk motsvarighet till den nazi-tyska hälsningsfrasen ”Sieg Heil”. SÅ HÄR beskrivs den på Wikipedia.

I Sverige är en sådan hälsning inte i sig brottslig. Det fordras att den utförs i ett sammanhang som kan anses vara kopplat till exempelvis nazism för att ett brott ska anses föreligga. I vissa andra länder, däribland Tyskland, är hälsningsförfarandet i sig kriminaliserat.

Brottet hets mot folkgrupp är i svensk lag reglerat i 16 kap. 8 § 1 st. i brottsbalken och anses ha begåtts om någon i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning. Påföljden kan som högst bli fängelse två år. Vid ringa brott utdöms böter.