Den gårsägare i Dalarna som 2018 sköt ihjäl en narkotikapåverkad våldsman i sitt hem nekas prövningstillstånd av Högsta domstolen. Lägre instanser dömde mannen till 18 månaders fängelse trots att man samtidigt konstaterade att ”omfattande nödvärnsrätt” förelåg vid händelsen. Det skriver Dagens Juridik.

Det var i juli 2018 som en aggressiv och knarkpåverkad person tog sig in i den 44-årige mannens bostad och agerade våldsamt och hotfullt. Personen hade tidigare misshandlat 44-åringens inneboende.

Gårdsägaren uppmanade upprepade gånger inkräktaren att lämna bostaden men blev inte hörsammad. Han gick då och hämtade sin älgstudsare för att sätta eftertryck bakom orden.

Inkräktaren försökte ta ifrån 44-åringen vapnet och ett skott brann av. Det träffade inkräktaren i bröstet och han avled innan ambulans hann fram.

LÄS MER: Sköt ihjäl inkräktare – döms till fängelse trots ’omfattande nödvärnsrätt’

I det rättsliga efterspelet dömdes gårdsägaren till fängelse i 18 månader för grovt vållande till annans död. Detta trots att rätten konstaterar att ”omfattande nödvärnsrätt” förelåg.

Gårsägaren överklagade till hovrätten som fastställden påföljden med samma motsägelsefulla besked – 44-åringen hade rätt att använda nödvärn men ska ändå dömas till fängelse. Nu nekas mannen prövningstillstånd i HD, vilket får en vägledande och prejudicerande betydelse för framtida mål av liknande slag och innebär en inskränkning av nödvärnsrätten.

LÄS ÄVEN: Uppenbart att nödvärnsrätten är otillräcklig

Politisk debatt om nödvärnsrätt och egenförsvar

Röster har på senare tid höjts för att nödvärnsrätten i stället ska utvidgas. Många menar att den ökande otryggheten i samhället med ökad grov brottslighet och samtidig nedmontering av polisen gör att den enskilde medborgaren behöver få ökade befogenheter att försvara sig själv, sina närmaste och sin egendom mot att utsättas för brott.

LÄS ÄVEN: SD-förslag: ska bli lagligt att döda inbrottstjuvar

Man anser att såväl samhällskontraktet som statens våldsmonopol är brutet när polisen inte längre kan skydda medborgarna och de kriminella i allt större omfattning skaffat sig tillgång till skjutvapen. I debatten sneglas mot USA och dess konstitutions andra tillägg som ger medborgarna en omfattande rätt till väpnat egenskydd.

LÄS ÄVEN: När samhällskontraktet är brutet och kaoset breder ut sig måste svenskar ges möjlighet att försvara sig