➤ EKONOMI Efter ett flera timmar långt styrelsemöte på onsdagen beslutade ledningen för Nordea att bankens huvudkontor ska flyttas till Finland.

– Styrelsens beslut att inleda en flytt av moderbolagets säte till Finland är resultatet av sex månaders noggrann utredning och analys av de konkurrensvillkor och utmaningar som Nordea har att förhålla sig till. Vi ser flytten som ett viktigt strategiskt steg när det gäller att placera Nordea på jämbördig fot med jämförbara europeiska banker.

– De jämlika förutsättningar och förutsägbara regelverk som EU:s bankunion kan erbjuda främjar, anser vi, våra kunders, aktieägares och medarbetares intressen.

Det säger styrelseordförande Björn Wahlroos i ett pressmeddelande.

Samtidigt försäkrar man att all verksamhet på hemmamarknaderna i Norden förblir oförändrade och att endast ett begränsat antal medarbetare påverkas av flytten.

På en pressträff på onsdagskvällen kommenterade finansminister Magdalena Andersson (S), som tidigare uppgett att det finns fördelar med en flytt, beslutet med att hon beklagar det men att man samtidigt inte bör överdriva konsekvenserna.