Norge har kraftigt begränsat sina elleveranser till Sverige på grund av att de båda länderna hamnat i en konflikt om elnätet. Det rapporterar Bloomberg. Den begränsade elleveransen bidrog till att elpriset under måndagen slog nytt prisrekord i Sverige.

Det har varit en kall och relativt vindstilla måndag. Sverige har därför under eftermiddagen behövt importera elektricitet från våra grannländer Norge, Danmark, Tyskland och Polen för att klara elförsörjningen.

Som mest närmade sig elimporten 2 400 MW när behovet var som störst under eftermiddagen. Som jämförelse var effekten hos de fyra kärnkraftsreaktorer, Ringhals 1 och 2 samt Oskarshamn 1 och 2, som stängts under regeringen Löfven drygt 2 800 MW.

Nytt prisrekord

Under måndagen slogs även nytt elprisrekord i Sverige när spotpriset på elbörsen Nord Pool nådde 6 kronor och 49 öre per kilowattimme (kWh) för elområdena SE3 och SE4. Stockholm och Göteborg ligger båda i SE3 och Malmö i SE4. Det tidigare rekordet på 4 kronor och 35 öre per kWh sattes så sent som förra måndagen.

LÄS MER: Elpriset på väg mot nytt rekord

För konsumenter med rörligt elpris innebär det höga spotpriset ett konsumentpris när priset är som högst på omkring 8 kronor och 60 öre per kWh. Det gör att det kostade över 40 kronor att ta ett bad hemma i badkaret under måndagseftermiddagen. För den med rörligt elpris alltså.

Norge bryter strömmen

Kalla och vindstilla vinterdagar i kombination med att svenska kärnreaktorer stängts ned är en av de viktigaste faktorerna bakom det höga elpriset. Att den svenska elmarknaden avreglerats och elnätet kopplats samman med inte minst Tyskland, där landets miljöparti drivit igenom en aggressiv avveckling av kärnkraften, brukar också pekas ut som en viktig bidragande orsak.

Men det finns fler faktorer som driver på elpriset. För två veckor sedan beslutade sig Norge för att begränsa elexporten till södra Sverige. Tidigare har Sverige till stor del kunnat förlita sig på norsk vattenkraft för att kompensera bortfallet från de stängda kärnkraftsreaktorerna, något som inte längre är möjligt i samma utsträckning.

Enligt det norska statliga elnätsbolaget Statnett är begränsningen ett norskt svar på att Sverige de dagar vi har stor elproduktion, trots det begränsar exporten till Norge. Den svenska begränsningen leder till att elpriset i Norge drivs upp, något som skapar irritation i vårt västra grannland.

Har tröttnat på svenskarna

Enligt det statliga affärsverket Svenska kraftnät har Sverige kapacitetsproblem i sina ledningsnät. Därför kan de inte erbjuda de nordiska grannländerna den överföringskapacitet som avtalats. Sverige har i år ansökt om undantag från det så kallade 70-procentskravet, något som begärts även för nästa år. Anledningen är att man i första hand vill trygga driftssäkerheten i det svenska elnätet.

Men det är en bortförklaring som norrmännen avfärdar. Enligt Norge är det inte någon nyhet att Sverige avvecklat kärnkraft och istället satsat på vindkraft, förändringar som gör att elnätet måste anpassas till nya förhållanden. Att Sverige misslyckats med att göra det ska inte norrmännen bli lidande för, menar man.

Hilde Tonne. Foto: Statnett

– En väl fungerande marknad kräver transparent, balanserad och förutsägbar tillgång till kapacitet och lika förutsättningar för att beräkna kapacitet på båda sidor. De principer som ligger till grund för beräkningen av handelskapacitet bör vara så likartade som möjligt, säger Statnetts koncernchef Hilde Tonne.

Därför har Norge alltså svarat med att på samma sätt som Sverige begränsa sin överföring till elområde SE3, vilket gör elen extra dyr för boende i Götaland och Svealand.

Leder till elbrist

Det norska överföringsbortfallet är på ungefär 1000 MW, enligt ett pressmeddelande från Svenska kraftnät. Det motsvarar en normalstor eller ett par mindre kärnkraftsreaktorer av den storlek som numera nedlagda Oskarshamn 1 hade.

Och det är inte bara Norge som tröttnat på att Sverige inte har ordning på sitt elnät. Även Danmark och Finland är irriterade på det svenska elkaoset och att Sverige inte lever upp till de internationella elavtal man åtagit sig att följa.

Pontus de Maré, driftchef på Svenska kraftnät, tror ändå att elen kommer räcka till, bland annat tack vare effektreserven i oljeeldade Karlshamnsverket. Han hoppas även att i synnerhet industrin självmant minskar sin elkonsumtion de dagar situationen är som mest ansträngd.

– Vi kan, som sista åtgärd, stänga av elen i en del av systemet. Det kallas manuell frånkoppling och vi har aldrig behövt göra det. Men skulle det bli nödvändigt är det en åtgärd för att hindra hela systemet från att gå ner. Vårt ansvar är att säkerställa elförsörjningen. Genom att koppla bort vissa delar kan stabiliteten upprätthållas i hela systemet tills situationen har förbättras och vi kan återställa elen, säger Pontus de Maré.