I sommar ska sex ungdomar sommarjobba med att för kommunens räkning utföra den normkritiska granskningen. De kommer få stöd av en genusvetare och en forskare i digitala lösningar.

Det digitala konstprojektet som ska belysa rådande samhällsnormer har döpts till Bakom Johan Kock och syftar till att öka delaktigheten bland unga och särskilt kvinnors deltagande i samhället.

Enligt Karin Jeppsson från avdelningen för hållbar utveckling, som tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för projektet, handlar det om ”jämlikhet och jämställdhet samt demokrati”.

”Syftet är att detta ska utmynna i bilder som väcker en normkritisk tanke. Ett antal bilder väljs ut och läggs in i en app som lanseras under hösten. Appen kommer fungera som en digital konstutställning och visa alternativa bilder till de verkliga statyerna”, skriver Karin Jeppsson, och fortsätter:

”Under planeringens gång har vi kommit fram till att det vore intressant och givande för ungdomarna att få möta er förtroendevalda och samtala kring jämställdhet, jämlikhet och demokrati. Jag undrar om det skulle kunna vara möjligt?”

Kommunalrådet Mikael Rubin (M) kommenterar att ”temat känns för mig helt overkligt i en kommunal verksamhet 2019” och att det finns viktigare frågor att fokusera på.