➤ Ett beslut går inte att överklaga eller motsätta sig.

I veckan gick Försvarsmakten ut och kungjorde att man åter igen genomför så kallat uttagning av egendom, detta inom ramen för uppbyggnaden av totalförsvaret och för att stärka den militära förmågan.

Uttagningsbeslut var förut vanligt förekommande men upphörde 1997.

– Uttagsbesluten ska inte ses som att Sverige mobiliserar. Det säkerhetspolitiska läget kan ändras fort – det har vi tydliga exempel på i vår geografiska närhet. Det är Försvarsmaktens ansvar att kunna hantera en sådan situation ifall den uppstår, säger Johan Svensson, chef för Försvarsmaktens produktionsledning.

Exakt vilka och hur många fordon som uttagningsbesluten gäller, och ingå i något av Försvarsmaktens krigsförband, omfattas av sekretess. Enligt Försvarsmakten är det dock ”relativt få” i ett första skede och gäller framför allt lastbilar och andra nyttofordon.

I det fall ägaren efter ett beslut om förfogande skulle behöva lämna ifrån sig sitt fordon värderas det av en oberoende besiktningsman och ägaren får ersättning.

I fredstid är det enda som förväntas av fordonsägarna att hålla sig uppdaterade och att förvara sina uttagsbeslut oåtkomligt för obehöriga. Fordonsägaren kan behöva överlämna sitt fordon till Försvarsmakten om regeringen vid höjd beredskap beslutar om att förfogandelagen ska börja tillämpas, eller att det är krig.

– Förutsättningar för ett starkt totalförsvar är något som alla måste bidra till. Det är viktigt att vi tillsammans i Sverige kan använda alla våra resurser på bästa sätt för att avskräcka och avvärja ett eventuellt anfall mot Sverige. Uttagningsbeslut av fordon är ett steg mot ett starkare totalförsvar, säger Johan Svensson.

Uttagningsbeskeden kommer börja skickas ut efter julhelgerna.