På Nils Holgerssongymnasiet i skånska Skurup röstade 80 procent på Sverigedemokraterna i skolvalet 2014. Det upplevde skolledningen som obekvämt och i år anordnar man därför en rad aktiviteter på skolan för att undvika att något liknande inträffar igen i höstens skolval.

Redan nu förbereds temadagar, aktiviteter och debatter med syfte att få ned siffrorna för SD. Den dominerande hypotesen hos skolledningen och de elever på skolan som inte hyser socialkonservativa sympatier är att det höga valresultatet för SD 2014 berodde på kompistryck, rädsla och brist på information. Att så många elever skulle ha gjort ett informerat val utifrån politisk övertygelse vill man inte tro.

Inför höstens skolval ska det bli samtal och diskussioner på lektionstid så att eleverna ”får en syn på andra partier också”, vilket man av allt att döma inte tror att de idag får om inte skolan aktivt engagerar sig för det.

Skolans rektor Eva Le Grand säger i ett uttalande till SVT att hon ”tycker det är anmärkningsvärt” att SD fick så stor andel röster i skolvalet förra gången, men hävdar att hon skulle reagera likadant oavsett vilket parti det gällde. Hennes mål är nu att eleverna ska veta vad de röstar på och inte bara rösta på samma parti som kompisen, något hon idag inte har förtroende för att eleverna klarar utan skolans aktiva vägledning.

Under de planerade temadagarna ska bland annat källkritik diskuteras. Vilka källor det är som ska granskas uppges inte. Skolledningen överväger också att bjuda in föreläsare men uppger inte vilka sådana man har i åtanke. Representanter för de partier som kandiderar till kommunfullmäktige ska också få komma till skolan vid särskilda frågestunder.

I SVT:s filmreportage från Nils Holgerssongymnasiet kommer ingen elev med SD-sympatier till tals, endast elever som inte själva sympatiserar med SD och som spekulerar i att partiets resultat i skolvalet 2014 berodde på kompistryck och att eleverna känner sig rädda och hotade.