Judiska församlingen i Stockholm har under lång tid larmat om en kraftigt ökande muslimsk antisemitism kopplad till den höga invandringen från Mellanöstern. Nu har Stockholms stad beslutat kartlägga problemet.

Efter att media under lång tid felaktigt rapporterat den eskalerande antisemitismen i Sverige som ett ”vit makt”-problem, riktade Judiska församlingen i Stockholms dåvarande ordförande Lena Posner Körösi 2014 hård kritik mot det hon beskrev som journalisters och opinionsbildares ängslighet att peka ut muslimer som förövare. ”Kalla en spade för en spade” var hennes uppmaning i en intervju i SVT:s morgonsoffa.

Först nu, sju år senare, hörsammas Judiska församlingens vädjan. Det utbredda muslimska judehatet i huvudstadens skolor ska kartläggas som underlag för förslag på åtgärder. Den palestinska terrorismen och Israels militära svar på denna pekas ut som en orsak till att judehatet eskalerar i skolor med en hög andel elever med utomvästlig invandrarbakgrund.

– Vi kommer att behöva jobba med den kopplingen till konflikten, säger skolborgarrådet Isabel Palmqvist Smedberg (L) i en kommentar till lokaltidningen Mitti, men säger sig samtidigt tro att vit makt-miljön har en framträdande roll i antisemitismen i skolan.

Stort problem i sociala medier

Vid sidan om direkt i skolorna ökar det muslimska judehatet också bland unga i sociala medier. Att få en bättre bild av detta är en del av det kartläggningsarbete som nu inleds. Ett liknande initiativ har tidigare tagits i Malmö, den stad där den islamrelaterade antisemitismen är allra mest utbredd, och en rapport från det arbetet presenterades nyligen.

Att staden äntligen hörsammar Judiska församlingen i Stockholms önskemål välkomnas av dess nuvarande ordförande Hanna Halpern. Hon beskriver en situation där personer med judiskt ursprung eller tro inte kan vara öppna med det utan att riskera repressalier.

– Det handlar sällan om fysiskt våld men om antydningar och rädslor, att man inte vågar berätta, att man inte våga vara stolt över sitt ursprung. En rädsla för repressalier gör att man inte kan leva ett fritt liv.

Judehatet i Malmö internationellt uppmärksammat

Det rönte internationell uppmärksamhet och kritik när det socialdemokratiska styret i Malmö under Ilmar Reepalus ledning valde att sanktionera den invandrade antisemitismen med argument om att skulden för denna kunde tillskrivas Israels utrikespolitik. USA:s regering tvingades vid flera tillfällen skicka ett särskilt judiskt sändebud till Malmö för att underrätta sig om läget.

Att partiet på lokalnivå inte har gjort upp med den muslimska antisemitismen uppmärksammades i närtid när SSU bland annat på sitt första maj-firande skanderade judehatiska slagord. En granskning visade att islamister infiltrerat ungdomsförbundet och man blev som ett resultat av med statsbidrag. Skarp kritik riktades också mot SSU från tidigare statsministern och S-ledaren Göran Persson som klargjorde att man ”fått in stark influens från Mellanöstern”.

Larm från flera samhällsaktörer

Andra som vittnat om den ökande invandringsrelaterade antisemitismen är Forum för levande historia och Arbetsförmedlingen. På skolområdet väckte det stor bestörtning när den i media länge hyllade rektorn Hamid Zafar avslöjades ha radikalt judehatiska åsikter. Internationella studier pekar också ut Sverige som det land där antisemitismen växer kraftigast.

Samnytt har vid flera tillfällen i nyhetsartiklar men även TV-inslag och krönikor uppmärksammat den snedvridna och desinformativa rapportering som det svenska mediaetablissemanget bedrivit och som Judiska församlingen kritiserat. Vi har också rapporterat om hur det islamrelaterade judehatet etablerat sig inom klimatrörelsen.