I ett försök till att bryta stereotyper kring hur barn leker ska den danska leksaksjätten Lego sluta med att marknadsföra en del leksaker mot specifikt pojkar och andra mot flickor.

I en studie Lego beställt framgår att en majoritet av de tillfrågade barnen anser att det finns leksaker som är för pojkar respektive för flickor. Majoriteten av föräldrarna, 59 procent, uppger också att de uppmanar sina söner att bygga med Lego mot 48 procent med döttrarna. Detta menar man är att tänka i stereotypiska könsroller.

– Vi hoppas att vi kan vara med att skapa fokus och debatt kring det faktum att lek fortfarande är präglat av kön, säger Lena Dixen, som är chef inom Lego-koncernen, och fortsätter:

LÄS ÄVEN: ”Är jag en pojke eller flicka?” – Genusdagis förbjuder ’han’ och ’hon’

– Forskning visar att när flickor är redo att kasta sig ut i all sorts lek är omvärlden inte redo att möta deras ambitioner.

Framöver ska företaget dela in sina produkter i intresseområden och lekmönster.

Genusforskare varnar

Christian Groes, lektor vid Roskilde universitet som forskar i genusvetenskap, är överraskad av Legos initiativ.

– Det är lite av en risktagning för de här nya vindarna som blåser splittrar folk. Det finns de som kommer tycka att det har gått alldeles för långt, samtidigt som många kommer att tycka det är progressivt, säger han.