Den amerikanska militären har provat en ny algoritm som förutser fiendens nästa drag. Den nya datainsamlingstekniken kombinerat med artificiell intelligens, AI, ska kunna varsko för händelser flera dagar i förväg.

På en pressträff berättade befälhavaren för US Northern Command, NORTHCOM, Glen VanHerck att tester har genomförts för att förbättra militärens användning av data i samband med att man tar viktiga strategiska beslut. Den tredje delen av ett initiativ man kallar Global Information Dominance Experiment, GIDE, ska ha gett lovande resultat.

GIDE designades för att öka tillgängligheten till information i realtid som kan hjälpa ledare att förbereda för fiendeaktioner och förhoppningsvis avskräcka detta i stället för att reagera på en konflikt då den väl har startat.

Sensorer i hela världen

I det senaste experimentet simulerade de elva amerikanska enhetliga stridskommandona ett övertagande av en viktig plats som Panamakanalen. Under den simulerade operationen samlades data in från olika sensorer utspridda runtom i världen, såväl militära som civila. Informationen processerades sedan av en AI-modell kapabel att upptäcka mönster och larma ifall den upptäckter tecken på att exempelvis en ubåt förbereds för avfärd från en hamn.

Med vetskap om vad fienden kan vara i färd med att förbereda i förväg kan befälhavare vidta åtgärder som att utstationera trupper i ett försök att avskräcka konflikt.

Informationen från satelliter, radar, undervattenssensorer och cyberspace samt underrättelsetjänster finns redan men tar i dagsläget timmar och dagar att gå igenom av analytiker för att hitta eventuella mönster som kan vara av intresse.

Fortfarande människor som kontrollerar avtryckaren

Samtidigt understryker VanHerck att det fortfarande är människor som avgör vilka åtgärder som eventuellt ska tas och att maskinerna och tekniken endast används för att bearbeta den stora mängden information.