Via text, bilder och ljudfiler ska arabiska kvinnor lära sig om graviditet, förlossning och preventivmedel. En forskargrupp på Linnéuniversitetet har skapat en app för araber som inte kan, hunnit eller vill lära sig svenska. Appen har fått det arabiska namnet Sadima.

Tjänsten beskrivs av SVT som en gratistjänst. Gratis är den dock bara för användaren. Notan står svenska skattebetalare för via Vinnova, en statlig myndighet under Näringsdepartementet, samt familjen Kamprads stiftelse.

Vinnovas uppdrag är ”att stärka Sveriges innovationsförmåga för att bidra till hållbar tillväxt”. Huruvida appen, specifikt riktad till araber, stärker Sveriges innovationsförmåga eller bidrar till hållbar tillväxt framgår inte av statstelevisionens rapportering.

LÄS ÄVEN: SR och ”Asha” anklagar barnmorskor för rasism: ”Upptagna med min etnicitet”

Sadima ska användas i hela landet

Dima Bitar, barnmorska och doktorand på Linnéuniversitetet, menar att appen kommer att underlätta barnmorskors arbetssituation.

– Man har sett i studier att arabisktalande kvinnor eller utrikesfödda kvinnor generellt har försämrad hälsa jämfört med inrikesfödda kvinnor, genom att de har sämre graviditetsutfall, när det gäller både barnet och mamman. Man har också sett ett behov av att underlätta barnmorskors arbetssituation och lätta på deras arbetsbelastning, säger hon.

Appen används än så länge bara i Region Kalmar och Region Kronoberg men enligt Bitar är tanken att Sadima ska användas i hela landet. Därefter hoppas hon att fler språk ska läggas till.

authorimage