För bara några dagar sedan slog kammarrätten fast att polisen berövade Rasmus Paludan dennes grundlagsfästa rättigheter när man förbjöd honom att bränna en koran i Norrköping. Nu kommer ytterligare ett domstolsutslag där polisen konstateras ha begått grundlagsbrott mot den dansksvenske advokaten, partiledaren och islamkritiske yttrandefrihetsaktivisten.

Att muslimer, som en följd av den förda massinvandringspolitiken, blivit ett alltmer påtagligt inslag i Sveriges demografiska mix har medfört en rad ”utmaningar”. En av dem är att fortsatt upprätthålla de grundlagsfästa medborgerliga fri- och rättigheterna gentemot en grupp som saknar demokratiska traditioner, sätter islamsk sharialag före sekulär svensk lag och när muslimska värderingar krockar med västerländska är beredd att ta till religionspolitiskt våld.

Den dansksvenske advokaten, partiledaren och islamkritiske yttrandefrihetsaktivisten Rasmus Paludans manifestationer, där han på olika platser i landet bränner medhavda exemplar av Koranen har, genom de reaktioner de utlöst i ”det muslimska civilsamhället” i Sverige i form av våldsamma upplopp där hundratals poliser skadats, på ett omskakade sätt satt fingret på svagheter i det multikulturalistiska sociala ingenjörsprojekt som makthavarna i Sverige snickrat på det senaste halvseklet.

Blasfemiförbud mot islam i Stockholm

Att påvisa dessa har också varit Paludans avsikt. Utöver det kvitto på att polisens våldsmonopol som garant för ett land byggt på lag och demokrati inte mäktar stå emot det muslimska våldet, har ytterligare komplikationer uppstått när Sverige nu ska gå in i en militärallians med Turkiet, ett land styrt av en auktoritär islamistisk regim som ställt ultimatum om att Sveriges grundlagar måste ändras så att islam fredas från kritik.

Att ändra grundlagar tar tid och är kontroversiellt. Interimistiskt har Sverige i stället valt att gå muslimer i landet och Erdogans regering till mötes med ett blasfemiförbud i huvudstaden som endast gäller islam och genom att ge Polismyndigheten direktiv att använda ordningslagarna på ett sådant sätt att Paludans koranbränningar stoppas eller flyttas till platser där ingen lägger märke till dem.

Andra tillrättavisningen på kort tid

Den demokratiska så kallade maktdelningsprincipen ställer dock nu till problem för regering och riksdag när domstolar i kraft av sin självständighet i flera fall valt att inte falla in i ledet utan tolka Svea rikes lag som den är skriven och på det sätt som varit praxis innan den utmanades av islam.

Nyss slog kammarrätten fast att polisen i Norrköping bröt mot såväl vanliga lagar som grundlagen när man nekade Paludan att bränna en koran i staden förra året. Och nu bara några dagar senare får polisen i Örebro liknande bakläxa av förvaltningsrätten i Karlstad på sitt beslut att i sista stund flytta Paludans koranbränning från den tillståndsgivna platsen vid stadens moské till en mer undanskymd plats som dessutom inte utannonserats och därför få personer skulle hitta till.

Korankravaller utbröt trots lagstridiga flytten

Flera städer stod den aktuella manifestationsdagen under påskveckan förra året redan i brand i form av intifadaliknande muslimska upplopp med anledning av Paludans aviserade, men inte genomförda, koranbränningar. Polisen i Örebro befarade att liknande scener skulle utspela sig där med det invandrardominerade problemområdet Vivalla som bas.

Beslutet att flytta Paludans manifestation fick emellertid inte önskad verkan. Våldsamma korankravaller utbröt ändå i staden men nu i stället i Sveaparken. Och i händelsernas rättsliga efterspel konstateras, vid sidan av en rad domar mot muslimska extremister för blåljussabotage och andra brott. att även polisen bröt mot lagen när man till ingen nytta beslöt flytta Paludans koranbränningsevenemang.

Omfattande kritik mot polisen

Sedan tidigare har polisen i Örebro i likhet med myndigheten i de övriga städer där korankravaller iscensattes under påskhelgen, fått kritik för hur man fullgjorde eller snarare misslyckades med att fullgöra sitt uppdrag att upprätthålla ordningen och garantera mötes- och demonstrationsfrihet. Poliserna på plats stod sig slätt mot den muslimska mobbens stenar och brandbomber, Ett stort antal poliser skadades och polisbilar vandaliserades, stals eller stacks i brand.

Förvaltningsrätten stödjer sig utöver lagtext på ett klargörande uttalande från Justitieombudsmannen (JO) om att beslutade tillstånd inte får omprövas för att kringgå de regler som skyddar allmänna sammankomster. Domstolen trycker särskilt på det allvarliga i att polisen inskränkt för det demokratiska samhället centrala grundlagsfästa medborgerliga fri- och rättigheter på ett sätt som man inte haft rätt till.

Domen kan laddas ned och läsas i si helhet HÄR.

LÄS ÄVEN: Paludan hade rätt att bränna koran – domstol upphäver polisbeslut