I somras röstade EU-parlamentet fram Ursula von der Leyen till ny ordförande för EU-kommissionen efter Jean-Claude Juncker. Officiellt tillträder hon posten den 1 november men redan nu har hon utsett sina kommissionärer för kommande femåriga mandatperiod. Bland dessa finns en post vars titel gjorts om, vilken kritiker menar har en ”fascistisk” klang. Samtidigt stipuleras i den aktuella kommissionärens uppdragsbeskrivning att arbeta för en ”välfungerande laglig migration” vilket påstås vara både ”en möjlighet och en nödvändighet” för Europa.

– Utmaningen gör mig ödmjuk. Det är ett stort ansvar. Låt oss arbeta konstruktivt tillsammans. Målet är ett starkt Europa tillsammans, sa von der Leyen i sitt tacktal i mitten av juli.

Den före detta titeln kommissionär för migration, inrikes frågor och medborgarskap har döpts om till kommissionär för skydd av den europeiska livsstilen. I uppdragsbeskrivningen till den nye kommissionären Margaritis Schinas daterad den 10 september står bland annat följande:

Protecting our European way of life requires making sure workers are equipped to thrive in our evolving labour market. A declining workforce and a digital and basic skills gap brings into sharp focus the need to equip people with the tools and knowledge they need. It also highlights the need for well-managed legal migration, a strong focus on integration and ensuring our communities are cohesive and close-knit. This is both an opportunity and a necessity for Europe.

The European way of life is built around solidarity, peace of mind and security. We must address and allay legitimate fears and concerns about the impact of irregular migration on our economy and society. This will require us to work together to find common solutions which are grounded in our values and our responsibilities. We must also work more closely together on security, notably on new and emerging threats that cut across borders and policies.

Den nya titeln gick inte hem hos så kallade icke-statliga organisationer, som till stor del ligger bakom skytteltrafiken av migranter till Europa över Medelhavet. Man menar bland annat att den utgör ett ”oroande budskap”. Även inom EU förkastas den och kallas ”klandervärd”.

Bland enskilda politiker i unionen hette det också att skapa den nya titeln som svar på legitim oro över den illegala invandringen är fel och att den antyder en motsägelse mellan europeiska värderingar och att hjälpa migranter. ”En styggelse” och ”absolut motbjudande” var ytterligare ett omdöme.

Ylva Johansson (S), som precis valdes till EU-kommissionär med ansvar för unionens migrationsfrågor, kommer att arbeta under Schinas översyn.