På torsdagen röstade EU-parlamentet igenom den nya lagen. Även förlängningar av de nuvarande gränskontrollerna begränsas kraftigt.

De tillfälliga gränskontroller Sverige haft mot Danmark och Tyskland sedan 2015 har förnyats varje halvår. Nu kommer det att bli betydligt svårare då EU-parlamentet vill rädda Schengensamarbetet. Med 319 röster för och 241 mot, samt 78 nedlagda röster, klubbades den nya lagen igenom.

Även i flertalet andra länder har gränskontrollerna mer eller mindre permanentats. Länder som Tyskland, Frankrike, Österrike och Danmark begärde 2017 att själva få bestämma när och hur gränskontroller ska upprättas, något EU-kommissionen gick med på men EU-parlamentet nu alltså stoppar.

Den nya lagen stipulerar att gränskontroller ska få införas under maximalt två månader i taget med en maxgräns på ett år.

LÄS MER: Centerpartiet vill slopa gränskontrollerna

En av de som röstade ja och firade den nya lagen är centerpartisten Fredrick Federley.

– Det skulle innebära att de skulle upphävas. Det EU måste fokusera på är på väl fungerande yttre gränsskydd. De problem vi har är brottslighet och kriminalitet över EU:s yttre gräns, inte inom EU.