Europeiska unionens förslag om marknader för kryptotillgångar (MiCA) har godkänts av Europarådet. Lagstiftningen, som syftar till att harmonisera regler och lagar kring kryptovaluta i hela EU, försenades först till februari. Den sköts sedan fram till april och har nu fått ett slutgiltigt godkännande.

I och med godkännandet fastställer EU ett regelverk för kryptotillgångar, emittenter av kryptotillgångar och leverantörer av kryptotillgångstjänster. Det innebär också att man för första gången fastställer lagstiftning på EU-nivå för denna sektor.

Regelverket omfattar även tjänsteleverantörer såsom handelsplatser och plånböcker där kryptotillgångar innehas. Dessutom kommer den nya lagen att innebära krav på identifiering för alla kryptotransaktioner i de 27 EU-medlemsstaterna.

– Det gläder mig stort att vi nu lever upp till vårt löfte om att börja reglera kryptotillgångssektorn. Den senaste tidens händelser har bekräftat det akuta behovet av att införa regler som innebär ett bättre skydd för EU-medborgare som har investerat i dessa tillgångar och förhindra missbruk av kryptotillgångar, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M).

Kryptoskatt

Lagen tros sätta extra press på Storbritannien men i synnerhet USA där det råder osäkerhet kring regleringen.

De europeiska lagstiftarna hade tidigare lagt fram ett förslag till kryptoskatt.

MiCA-lagen kommer att rullas ut 2024.